Nieuws/Gesponsord
354655227
Gesponsord
Gesponsord door Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen
Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf.

Beleggers profiteren van omzetgroei supermarkten

RECLAME - Supermarkten draaien dit jaar topomzetten. Over heel 2020 verwacht de sector maar liefst 7% groei. Beleggers profiteren mee: supermarktvastgoed levert goed geld op.

Normaal groeit de omzet van supermarkten al zo’n 2,5 tot 3% per jaar. Dit jaar is uitzonderlijk: nu we vanwege corona massaal thuiswerken en niet naar de horeca kunnen, besteden we fors meer geld aan onze dagelijkse boodschappen. Over heel 2020 stijgt de optelsom van onze nationale kassabonnetjes met ongeveer 7% tot ruim € 40 miljard, verwacht onderzoeksbureau IRI. En het einde is nog niet in zicht.

Luxere producten, meer marge

Een van de experts die deze groei wel zag aankomen is retailspecialist prof. dr. Cor Molenaar, bijzonder hoogleraar eMarketing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zelfs zonder corona zet die groei de komende jaren stevig door, verwacht hij, vanwege drie sterke trends. “Allereerst kiezen we steeds vaker voor duurdere, luxere versproducten met een hogere marge. Daarnaast worden supermarkten steeds meer horeca: je kunt er straks je versproducten ter plekke laten bereiden en opeten. Dat zie je al gebeuren in veel landen, van de UK tot China. Het is niet voor niks dat Jumbo La Place heeft overgenomen. Ten derde wordt de supermarkt steeds meer een sociale ontmoetingsplaats. Naarmate we andere inkopen meer online doen, wordt de sociale functie van de supermarkt belangrijker. Daar vind je nog gezelligheid. Daar tref je bekenden, kun je bijkletsen.”

Particuliere beleggers profiteren mee

De gezonde resultaten in de sector trekken steeds meer particuliere beleggers. Een van de bedrijven die dat direct merkt, is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen in Amstelveen. “Beleggen in supermarktvastgoedfondsen is momenteel in trek”, aldus Jan Willem van der Kun, algemeen directeur bij Reyersen van Buuren. “Toen we pasgeleden een emissie van het supermarktbeleggingsfonds bekendmaakten – het S5 Forum Fonds – was die in twee dagen uitverkocht. Daarom is besloten om de emissie flink uit te breiden. Daarmee kunnen meer supermarktobjecten worden aangekocht voor de groeiende beleggingsportefeuille van het fonds waardoor meer spreiding en in onze ogen meer stabiliteit kan worden gerealiseerd voor de beleggers in het fonds.”

Toegankelijk

Instappen in zo’n beleggingsfonds kan al voor ongeveer tienduizend euro. “Vanaf 10.770 euro om precies te zijn”, aldus Van der Kun. “Voor zo’n bedrag ben je economisch gezien naar rato mede-eigenaar van het vastgoed in het fonds. De beheerder regelt verder alles: van aankoop, verhuur en administratie tot meerjaren-onderhoud en verkoop van de panden. Als deelnemer hoef je niets te doen.”

Verdienen op twee manieren

Verdienen kun je als belegger op twee manieren: aan de huurinkomsten en aan de mogelijke waardestijging van het vastgoed. Met name die eerste is interessant, benadrukt Daan Wildschut, partner en fondsspecialist bij Reyersen van Buuren. “De objecten leveren huur op en door de meerjarige contracten met vaak gerenommeerde partijen zoals Ahold en Jumbo daarmee een stabiele kasstroom. De opbrengst gaat – na aftrek van kosten en reserveringen - direct naar de deelnemers. Bij een inleg van een ton en een verwacht jaarlijks rendement van 5,6% is dat € 5.600 per jaar. Een prettige aanvulling op bijvoorbeeld je salaris of pensioen.”

Niet zonder risico’s

Zoals bij iedere belegging is ook het beleggen in supermarktvastgoed niet zonder risico’s. Wildschut: “De waarde van het vastgoed kan dalen; de huurinkomsten, rentelasten of onderhoudskosten kunnen tegenvallen; er zijn liquiditeitsrisico’s, fiscale risico’s en (her)financieringsrisico’s. Wij hechten er waarde aan dat te benadrukken.”

De kracht van emotie

Tot slot, moeten supermarktbeleggers zich zorgen maken over de opkomst van online boodschappendiensten zoals Picnic? Retailexpert Molenaar verwacht van niet: “Het marktaandeel van web-only boodschappendiensten gaat nog wel wat groeien, maar wordt maximaal zo’n 7%. Immers: ook fysieke supermarkten bieden tegenwoordig online bestellen en bezorgen. Bovendien staat de fysieke supermarkt voor emotie: geuren, smaken, sociaal contact, gelúksgevoel zelfs. Die combinatie maakt de fysieke supermarkt onmisbaar.”

Meer weten over beleggen in supermarktvastgoed? Kijk op www.reyersen.nl/s5ff3 voor uitgebreide informatie, het prospectus met alle kenmerken en risico’s en het essentiële informatiedocument waarin de risico-indicator en informatie over de kosten zijn opgenomen.

Via Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen is het momenteel mogelijk om deel te nemen in de derde emissie van het supermarktbeleggingsfonds S5 Forum Fonds. Dit is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft.

Prognoses voor het gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis zijn gebaseerd op een beschouwingsperiode van tien jaar en op de veronderstellingen in het neutrale scenario als weergegeven in het prospectus van de derde emissie van S5 Forum Fonds. De emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het prospectus is op te vragen via de website van Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV. Het prospectus wordt gepubliceerd op de website van de beheerder (https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/10471/Prospectus_S5_Forum_fonds.pdf).