Nieuws/Gesponsord
520639716
Gesponsord
Gesponsord door ARTO Recruitment
Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf.

Veroorzaakt nieuwe arbeidswet een juridisch doolhof?

Juristen en vakbonden wrijven zichzelf al in de handen, want één van de grootste arbeidsrechtelijke veranderingen uit de Nederlandse geschiedenis, gaat ongetwijfeld leiden tot een foutenfestival bij reguliere werkgevers.

Wat is er aan de hand? Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Hiermee moet de kloof tussen vaste en flexibele banen worden verkleind en de arbeidsmarkt beter in balans komen.

Doordat de laatste jaren het aantal flexwerkers- met name de ZZP’ers - explosief is gestegen is de reeds genoemde kloof ontstaan. Met de WAB wordt getracht enkele nadelige effecten van de eerdere Wet Werk en Zekerheid (WWZ) te repareren en wil de overheid een nieuw evenwicht realiseren tussen ‘Vast’ en ‘Flex’.

ARTO RECRUITMENT is een bedrijf dat hier alles van weet en er veel mee te maken krijgt. “Heel veel ondernemingen zijn gewoon niet goed op de hoogte van wat dit voor hen, als reguliere werkgever, inhoudt”, zegt Michael Nijdam, C.F.O. bij ARTO desgevraagd. Zijn typisch Amsterdamse bedrijf is al 60 jaar actief om werknemers en werkgevers op een prettige manier te verbinden en te laten samenwerken volgens de driehoek mens, plezier en service. “Onze servicegerichte instelling en de kracht om de juiste personen op de juiste plek te zetten, zorgen ervoor dat wij enorm van toegevoegde waarde zijn wat betreft de kwaliteit en flexibiliteit van onze business partners.”

Problemen en onduidelijkheid dreigen

“Wij hebben een enorm netwerk van zowel werkgevers als werkzoekenden en kijken, in tegenstelling tot veel werkgevers en ook recruiters, meer naar de langere termijn. Als die ene baan of organisatie misschien het dan toch niet is voor iemand, hebben we wellicht een betere oplossing voorhanden voor hem of haar, waar duurzaam geluk en dus ook balans centraal staat. Andersom kunnen wij van toegevoegde waarde zijn voor alle ondernemingen. Niet alleen dankzij ons, generaties lang opgebouwd, netwerk, maar ook nu bijvoorbeeld met de introductie van de WAB. Die is echt heel ingrijpend, maar ik denk niet dat veel ondernemers zich dat realiseren. En die zijn er dan ook matig tot slecht op voorbereid. Dat kan straks fikse problemen opleveren. Wij kunnen ervoor zorgen dat je onderneming

WAB-ready wordt, zodat voorkomen wordt dat het fout gaat. Hierbij zijn kwaliteit van onze dienstverlening en kostenbeheersing te allen tijde cruciaal.”

Tegenstrijdig en ingrijpend

De overheid wil met de WAB meer flexwerkers of medewerkers met een tijdelijk karakter aan een vaste baan helpen. Uitgangspunt is dat het voor werkgevers een grotere prikkel vormt om werknemers in vaste dienst te nemen, terwijl voor flexibele arbeidskrachten meer uitzicht op zekerheid moet komen.

“Aan de andere kant is het wel weer mogelijk gemaakt om, in plaats van twee jaar, drie jaar lang tijdelijke contracten te geven. Dat is nogal tegenstrijdig”, zegt Nijdam. “Bovendien kun je je afvragen hoeveel zekerheid een vast contract tegenwoordig nog biedt. Maar goed, de WAB komt er in januari nu eenmaal en we kunnen rustig stellen dat die ingrijpend is. Zo gaat de WW-premie aanzienlijk veranderen, geldt er een transitievergoeding voor werknemers vanaf de eerste werkdag, komt er een verruiming van de ketenregeling en meer bescherming en zekerheid voor payrolling en oproepkrachten. Het is voor werkgevers zaak hier goed van op de hoogte te zijn, omdat fouten op de loer liggen en juristen en vakbonden wél goed zijn geïnformeerd.”

Wie goed voorbereid wil zijn, doet er dus verstandig aan in contact te treden met ARTO. Diegene zal het dan overigens wel moeten doen met de voor het bedrijf zo typerende aanpak: persoonlijk, direct en transparant. “We werken al 60 jaar in de regio groot Amsterdam, maar zijn bewust niet té groot gegroeid. Dat zou ten koste gaan van onze persoonlijke manier van werken en visie, dat willen we niet. Al sinds 1959 kunnen we zeggen dat onze aanpak werkt”, besluit Nijdam.

Wie meer informatie wil of in contact wil komen met ARTO RECRUITMENT, kan hier terecht.