Nieuws/Gesponsord
56570698
Gesponsord
Gesponsord door Yacht
Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf.

Investeer in jezelf als finance-professional

De wereld van finance verandert razendsnel. De financiële processen worden steeds verder geautomatiseerd en er is meer en meer aandacht voor de maatschappelijke impact. Als financial wordt er van je verwacht dat je meegaat in deze ontwikkelingen en trends. Je ontkomt er niet aan om bij te blijven in je vakgebied, nieuwe vaardigheden op te doen en je open te stellen voor persoonlijke groei. Samen met Yacht zetten we de belangrijkste competenties voor je op een rij.

Als futureproof finance-professional moet je je blijven doorontwikkelen en investeren in je expertise. Je bewust zijn van je (veranderende) rol binnen finance. Weten wat de laatste ontwikkelingen in je vakgebied zijn, maar ook werken aan je human skills en persoonlijke groei.

Je moet in beweging blijven om niet achterop te raken. Met deze competenties blijf je relevant:

1 Kennis in de IT- en verslagleggingtrends

Cijfers blijven de basis van impactvolle adviezen. Je bent een professional en kennispartner. Als futureproof financial zit je bovenop de ontwikkelingen op het gebied van IT en verslaglegging. Veel programma’s zijn open source beschikbaar en gebruiken low code. Dit maakt het makkelijk voor de finance-professional om te experimenteren. De data-driven en financiële processen worden steeds meer geautomatiseerd.

Dankzij ontwikkelingen als Robotic Process Automation, ArtificiaI Intelligence, geïntegreerde applicaties en Process Mining vindt de invoer en verwerking van data meer en meer automatisch plaats. De Key Performance Indicators verschijnen real time in het dashboard. Terugblikken en verantwoording verschuiven naar de achtergrond, ten gunste van analyse en advisering.

2 Analytisch en proactief

Analytische vaardigheden zijn cruciaal voor elke financial. Yacht heeft 6 futureproof skills opgesteld, waaronder analytisch en kritisch denken en het vermogen om te veranderen. Deze vaardigheden sluiten aan op de manier waarop het takenpakket van de finance-professional zich ontwikkelt. Je groeit naar een proactieve, adviserende rol. Je bent een onmisbare boardroom partner die adviseert bij strategische beslissingen. Er wordt van je verwacht dat je proactief meedenkt over de koers van de onderneming, en directie en management helpt bij het monitoren van de doelen die voortvloeien uit de missie en visie. Dit vraagt om een meer ondernemende en proactieve rol

3 Non-financial skills

De afspraken van de klimaattafels en het grondstoffenakkoord worden richting de klimaatdoelstellingen van 2030 omgezet in dwingende afspraken. Een voorbeeld is het CO2-quotum van zakelijke mobiliteit. Bedrijven met meer dan 100 medewerkers moeten vanaf 2022 de uitstoot per medewerker monitoren. Non-financial rapportages worden zo onderdeel van het takenpakket van de financial.

Het bedrijfsleven staat niet meer aan de maatschappelijke zijlijn. De politiek, consumenten, maatschappelijke organisaties en kritische aandeelhouders verwachten van bedrijven een actieve bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Geen ‘green washing’, maar verantwoording: dit zijn de doelen, dit de stappen, dit onze prestaties. Als financial zorg je ervoor dat niet-financiële onderwerpen de weg vinden naar de verslaglegging.

4 Ondernemend en agenderend

De financial van de toekomst is initiatiefrijk. Eist zijn plek aan tafel op om onderwerpen te agenderen waar de organisatie een visie op moet formuleren. Neem het CO2-quotum op mobiliteit. Welke opties zijn er om het wagenpark en het vervoer van werknemers te verduurzamen? Denk aan een mobiliteitsbudget voor medewerkers. De grote onderwerpen van deze tijd hebben zonder uitzondering een financiële component.

Je toont ondernemerschap door proactief projecten te agenderen en op te starten om jouw organisatie in beweging te krijgen. De financial van de toekomst heeft het lef om business partners te challengen met (afwijkende) meningen of ideeën. Alleen zo maak je impact. Skills als storytelling, communiceren, doorvragen en overtuigen helpen je hierbij.

5 Human skills

Het finance-vakgebied ontwikkelt zich razendsnel, waarbij je steeds meer strategisch meedenkt over de toekomst van een organisatie. Naast inzicht in de cijfers vraagt dat ook om human skills, zodat je een advies goed over kan brengen. Je moet leren hoe je organisaties en mensen in beweging krijgt. Dit vraagt om andere vaardigheden, zoals de bereidheid om te luisteren en door te vragen.

6 Een futureproof financial is zelfbewust

Wat zijn je sterke punten? Wat zijn je drijfveren? Onderzoek waar jouw meerwaarde ligt en wat voor organisaties daarbij passen. Een duurzame carrière kenmerkt zich doordat je werk aansluit op je persoonlijke waarden. Dat doe je door te werken aan je zelfkennis. De dingen waar je energie van krijgt. Positieve emoties zorgen ervoor dat je de kansen en carrièrekeuzes pakt die op je pad komen. Dat je wendbaar bent en open staat voor veranderingen. Zo pak je de regie over jouw persoonlijke ontwikkeling en maak je impact.

Wat wordt jouw volgende carrièrestap?

Yacht verbindt ambitieuze interim professionals met vooruitstrevende organisaties, om zo impact te maken in een wereld waarin verandering de enige constante is. Zet nu de volgende stap in je carrière.

Oriënteer je op de toekomstige Finance-rollen

Als futureproof financial moet je een specialisatie hebben om relevant te blijven. Finance-functies draaien óf om het medebesturen (co-driving the business) óf het draaiende houden (ensuring the business) van de organisatie. In de whitepaper van Yacht lees je meer over deze rollen en zie je snel wat voor soort rollen welke kant op bewegen.

Download de whitepaper Futurizing Finance