Nieuws/Lifestyle
1073097
Lifestyle

Column Vincent van der Vinne: Verspilling miljoenen euro’s

Over de elektrische auto is in de afgelopen jaren heel wat geschreven. De overheid en anderen schilderen vooruitzichten waarin er over een aantal jaren tien- tot honderdduizenden elektrische auto’s in ons land zullen rijden. Maar de cruciale vraag wordt daarbij niet gesteld, laat staan beantwoord. Dat is: waarom zullen er zoveel elektrische auto’s worden verkocht?

Kostbare luchtballon

De verkoop van hybride, plug-in hybride en elektrische auto’s in ons land is een kostbare luchtballon. Overheid en bedrijfsleven verspillen miljoenen euro’s, iets dat over een aantal jaren zal blijken en waarvan nu al tekenen zichtbaar zijn. Want wanneer het fiscale klimaat ook maar een beetje minder gunstig wordt, verwacht Mitsubishi 1.000 afzeggingen van de Mitsubishi Outlander PHEV. Hoezo verwacht men dat plug-in hybride en elektrische auto’s een succes zullen worden?

De luchtballon wordt opgeblazen door kostbare gunstige regelingen, maar deze zal uiteenspatten zodra een normaal fiscaal klimaat wordt gehanteerd. Zelfs elektrische auto’s zullen ooit onder een normaal fiscaal stelsel gaan vallen, wanneer de verkoop hiervan sterk toeneemt en de derving van inkomsten voor de overheid te groot wordt. Eerdere veranderingen in het belastingstelsel vonden ook om die reden plaats.

Porsche subsidie

Al jaren stimuleert de overheid de verbreiding van hybride, plug-in hybride en elektrische auto’s. Vaak zijn dit relatief dure auto’s, tot en met Porsche’s toe. Maar waarom eigenlijk? Waarom is er zo’n riante regeling voor hybride, plug-in hybride en elektrische auto’s? Wanneer deze auto’s een oplossing zijn, wat is dan het probleem dat zij oplossen?

Waarvoor een oplossing?

Sommigen beweren dat deze voertuigen een oplossing kunnen bieden voor de uitstoot van CO2 in het wegverkeer. Vergeten wordt dat de elektrische stroom in ons land voor een belangrijk deel afkomstig is van gas- en kolencentrales. Wanneer de uitstoot van CO2 in het wegverkeer een groot probleem is dat met miljoenen subsidies aan hybride, plug-in hybride en elektrische auto’s moet worden opgelost, zijn er dan geen goedkopere oplossingen te bedenken, die bovendien (op lange termijn) veel effectiever zijn? Verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 110 km/h bijvoorbeeld, levert een vermindering van de CO2-uitstoot op en kost de belastingbetaler niets. Het gebruik van LPG in plaats van benzine leidt ook tot een vermindering van de CO2-uitstoot.

Zo zijn er nog wel een paar maatregelen te bedenken.Anderen beweren dat deze auto’s een oplossing kunnen bieden voor de stijgende olieprijs. Maar waarom laat de overheid dat niet over aan de markt? Wanneer plug-in hybride en elektrische auto’s inderdaad goedkoper worden dan benzine- en dieselauto’s, dan worden er vanzelf meer van verkocht. Daar hoeft de overheid zich niet mee te bemoeien, laat staan met subsidies de markt te verstoren. Bovendien zal de automobielindustrie eveneens reageren op stijgende brandstofkosten, bijvoorbeeld door zuiniger auto’s te ontwikkelen.

Verspilling

Terwijl er wel vragen worden gesteld over het misbruik van (zorg)toeslagen, stelt (bijna) niemand de kostbare stimulering van de hybride, plug-in en elektrische auto’s ter discussie. Miljoenen euro’s subsidies worden verspilt, zonder dat men zich afvraagt waarom.