Lifestyle/Natuur
1099403831
Natuur

Er is sprake van een vlinderexplosie (en deze soorten kun je nu veel spotten)

De atalanta wordt volgens De Vlinderstichting momenteel veel gezien.

De atalanta wordt volgens De Vlinderstichting momenteel veel gezien.

Goed nieuws voor vlinderliefhebbers: er is op dit moment sprake van een heuse vlinderexplosie. Een aantal tuinvlinders komt nu massaal uit de pop, zoals klein koolwitje, atalanta, gehakkelde aurelia en boomblauwtje.

De atalanta wordt volgens De Vlinderstichting momenteel veel gezien.

De atalanta wordt volgens De Vlinderstichting momenteel veel gezien.

De verklaring voor deze vlinderexplosie kan volgens De Vlinderstichting worden gevonden in het feit dat er dit voorjaar veel meer regen viel dan de voorgaande jaren. De waardplanten, de planten waarvan de rupsen eten en waarvan ze afhankelijk van zijn, staan er florissant bij en vormen uitstekend voedsel voor de rupsen. Daardoor kunnen er veel goed groeien en vlinder worden.

Niet bedreigde vlinders

Op dit moment zijn vooral de niet bedreigde vlinders te zien. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de zeldzamere soorten die sterker bedreigd zijn. De heivlinder, kleine heivlinder en kommavlinder vliegen later in het jaar.

Tellen

De Vlinderstichting roept iedereen met een tuin op om mee te doen aan de jaarlijkse tuinvlindertelling, die sinds begin juli loopt. Houd een kwartier lang bij hoeveel vlinders je spot en geef de telling door via Vlindermee.