Lifestyle/Geschiedenis
1536762017
Geschiedenis

Premium

Het beste van De Telegraaf

’Seer uytnemende hoge vloet’ van 1570 dodelijkste overstroming uit vaderlandse geschiedenis.

Nederlanders al eeuwen solidair met elkaar bij watersnoodrampen

Sint Elizabethvloed van 1421

Sint Elizabethvloed van 1421

De overstromingen in Limburg tonen weer eens aan hoe kwetsbaar Nederland is voor het wassende water. Stormen en overvloedige regenval zorgen al eeuwen voor rampzalige inundaties. Steeds bouwde men nieuwe dijken. En altijd was de solidariteit groot.

Sint Elizabethvloed van 1421

Sint Elizabethvloed van 1421

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF