Nieuws/Lifestyle
1756796686
Lifestyle

’Betaalbare en duurzame tiny houses zijn de toekomst’

Marjolein Jonker ziet graag meer ruimte voor het bouwen van tiny houses.

Marjolein Jonker ziet graag meer ruimte voor het bouwen van tiny houses.

De belangstelling voor tiny houses neemt toe, mede als gevolg van de coronacrisis. Volgens pionier Marjolein Jonker, oprichter van Stichting Tiny House Nederland, is het daarom tijd dat de overheid meer rekening gaat houden met deze woonvorm.

Marjolein Jonker ziet graag meer ruimte voor het bouwen van tiny houses.

Marjolein Jonker ziet graag meer ruimte voor het bouwen van tiny houses.

Het ’kleine wonen’ waaide in 2016 over uit Amerika. Het concept: kleine volwaardige vrijstaande huisjes van maximaal 50 m2 vloeroppervlakte met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Ze staan op een (tijdelijke) fundering, maar ook op wielen.

„Gelukkig zien we dat steeds meer gemeenten interesse tonen”, zegt Jonker. „Barneveld is serieus bezig met het inventariseren van de behoefte, de doelgroepen en de verwachtingen. In Deventer, Beilen en Westerveld gaan groene woonwijken verrijzen met daarbinnen ook plek voor tiny houses.”

Op het moment kent Nederland ongeveer twintig officiële woonprojecten met ’kleine huizen’ met hun bijbehorende minimalistische en milieuvriendelijke leefstijl. „Dat lijkt weinig, maar voor een nieuwe woonvorm die pas zo’n vijf jaar bestaat is het best bijzonder. Vooral omdat het in Nederland lang duurt voor de vergunningen rond zijn. Er zitten natuurlijk ook nog projecten in de pijplijn.”

De laatste maanden merkt Jonker een sterk toegenomen belangstelling voor de besloten Facebookgroep van de Stichting Tiny Houses Nederland. Wie lid wil worden wordt gevraagd een motivatie te sturen. „We lezen daarin dat mensen door de coronacrisis meer belangstelling hebben voor duurzaam en betaalbaar wonen; maar ook dat men de ratrace van groter en beter beu is.”

Veel belangstellenden geven aan graag zélf, in samenwerking met andere toekomstige bewoners, te willen ontwikkelen en bouwen. Maar helaas zijn er weinig mogelijkheden voor deze burgerinitiatieven, weet Jonker. „Bijna alle ruimte op de woningmarkt wordt overgelaten aan projectontwikkelaars en woningcorporaties.”

Daarom is onlangs samen met organisaties zoals de Stichting Knarrenhof en de stichting Erfdelen een brief gestuurd aan de Tweede Kamer om meer ruimte te vragen voor het particuliere initiatief. Volgens de schrijvers behoren particuliere opdrachtgevers en wooncollectieven geen randverschijnsel te zijn maar een wezenlijk onderdeel van het woningbeleid. Ze noemen Amsterdam als voorloper; hier zijn onlangs dertien woningbouwlocaties exclusief voor burgerinitiatieven en wooncoöperaties gereserveerd.