Lifestyle/Natuur
1792493208
Natuur

Het zijn net mensen: apen nemen ’accent’ over van soortgenoten

Roodhandtamarins kunnen een accent van soortgenoten overnemen.

Roodhandtamarins kunnen een accent van soortgenoten overnemen.

Niet alleen wij mensen kunnen het accent van anderen overnemen, ook kleine apen vertonen soortgelijk gedrag.

Roodhandtamarins kunnen een accent van soortgenoten overnemen.

Roodhandtamarins kunnen een accent van soortgenoten overnemen.

Net zoals Britten die naar de VS verhuizen en na enige tijd het Amerikaanse accent overnemen (of andersom) en Nederlanders het Vlaamse, doen kleine apensoorten dit ook.

Onderzoekers van de Anglia Ruskin Universiteit hebben in het Braziliaanse Amazonegebied het gedrag van roodhandtamarins en mantelaapjes, twee soorten klauwaapjes, onderzocht. De roodhandtamarins komen voor in het noordoostelijke deel van het Amazonegebied, de mantelaapjes vooral in het midden van de regio.

Uit drie verschillende gebieden hebben de onderzoekers geluidsopnames bestudeerd: uit het gebied waar alleen roodhandtamarins leven, uit de regio waar alleen mantelaapjes voorkomen en uit de streek waar beide apensoorten samenleven. De bevindingen zijn gepubliceerd in het het gerenommeerde tijdschrift Behavioural Ecology and Sociobiology.

„De klanken die de roodhandtamarins produceren, lijken op die van de mantelaapjes”, zegt onderzoeker Jacob Dunn. „We denken dat dat komt doordat zij samenleven met een verwante soort. De apen moeten met elkaar kunnen communiceren aangezien ze moeten zien te overleven in hetzelfde gebied.”

Gevaar

In tegenstelling tot mensen, spreken apen geen verschillende talen. Wel communiceren ze door middel van een aantal klanken, bijvoorbeeld wanneer ze soortgenoten willen waarschuwen voor gevaar.

Volgens Dunn zijn alleen roodhandtamarins in staat hun ’accent’ aan te passen. „Zij kunnen hun klanken langer, lager of hoger te laten klinken.” Het is niet helemaal duidelijk waarom mantelaapjes dat niet doen.