Nieuws/Lifestyle
1819000
Lifestyle

Filmrecensie: ’Mary Magdalene’ ✭✭✩

Eerherstel vrouwelijke apostel

— Wat: film, drama, religie

— Regie: Garth Davis

— Met: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor

Rooney Mara leent haar bruine kijkers aan de titelheldin in ’Mary Magdalene’.

Rooney Mara leent haar bruine kijkers aan de titelheldin in ’Mary Magdalene’.

Eeuwenlang werd zij door de kerk weggezet als een berouwvolle prostituee, maar de laatste jaren lijkt Maria Magdalena bezig met een comeback.

Rooney Mara leent haar bruine kijkers aan de titelheldin in ’Mary Magdalene’.

Rooney Mara leent haar bruine kijkers aan de titelheldin in ’Mary Magdalene’.

De vrouw aan wie Jezus zich na zijn verrijzenis als eerste openbaarde, werd in 2016 door Paus Franciscus uit het verdomhoekje gehaald en alsnog geëerd als ’apostel der apostelen’. Mary Magdalene van de Australische regisseur Garth Davis is de filmische afspiegeling van dat eerherstel.

Rooney Mara leent haar indringende bruine kijkers aan de titelheldin van deze religieuze filmvertelling, haar levenspartner Joaquin Phoenix geeft gestalte aan Jezus van Nazareth. Maria is in de film nog ongetrouwd en staat op het punt om te worden uitgehuwelijkt. Haar weigering en haar besluit Jezus te volgen, onderstrepen niet alleen haar eigenzinnigheid. Het toont ook hoe diep zij zich geraakt voelt door de man die verhaalt over het koninkrijk van God.

Die geestelijke band blijkt in Mary Magdalene wederzijds en krijgt vorm door veelbetekenende blikken, diepzinnige dialogen en een stemmige soundtrack. Die nadrukkelijke plechtstatigheid, ook in beelden, maakt deze film traag en zelfs wat levenloos. Jammer, omdat het op zichzelf best intrigerend is om de intocht in Jeruzalem, de confrontatie van Jezus met de geldwisselaars in de tempel, het Laatste Avondmaal, de Kruisweg en het Paasverhaal volledig vanuit Maria Magdalena’s - beperkte - perspectief te beschouwen.

Nog interessanter is dat Maria Magdalena de woorden van Jezus in de film beter lijkt te begrijpen dan Judas (Tahar Rahim), Petrus (Chiwetel Ejiofor) en al die andere mannelijke apostelen. Terwijl zij hopen op een wereldlijke revolutie, ziet zij het Goddelijk koninkrijk als een minuscuul mosterdzaadje dat ontkiemt in de harten van mensen. En zich ontvouwt in daden van liefde en mededogen. Een hoopvolle paasgedachte, zelfs voor wie niet gelooft.