Lifestyle/Geschiedenis
2073184302
Geschiedenis

Sterfdag monnik 90 jaar geleden uitgeroepen tot dierendag

Heilige dierenvriend: Franciscus van Assisi

Op 4 oktober is het werelddierendag, de dag waarop overal ter wereld wordt stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving. Deze datum is ook de sterfdag van Sint-Franciscus van Assisi (1181-1226), de grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen.

Uit de verhalen over het leven van deze heilige zijn vooral die over zijn liefde voor de natuur en de dieren tot de verbeelding gaan spreken. Met name de uit de geschiedschrijving bekende preek van Franciscus tot de vogels heeft steeds opnieuw inspiratie gegeven. In de twintigste eeuw ontstond er een sterke opleving in de belangstelling voor Franciscus als dierenvriend. Negentig jaar geleden, in 1929, werd tijdens een internationaal congres van verenigingen voor dierenbescherming in Wenen de sterfdag van de heilige Franciscus uitgeroepen tot ’internationale dag van het dier’.

Franciscus werd in 1181 geboren als zoon van een rijke lakenkoopman uit Assisi, in de Italiaanse provincie Umbrië. Het was de bedoeling dat hij zijn vader zou opvolgen, maar hij droomde er zelf van om ridder te worden. Hij volgt daartoe ook een opleiding en neemt deel aan enkele oorlogen, totdat hij een visioen krijgt dat hij terug moet keren naar zijn geboorteplaats, waar zijn werkelijke levensbestemming duidelijk zal worden.

Hij voelt dat hij afstand moet doen van alle aardse bezittingen en het moet opnemen voor minderheden. Zijn boodschap wordt er een van liefde voor de Schepper, voor mens en natuur. Hij krijgt volgelingen, die vanaf 1217 officieel tot de kloosterorde der Franciscanen behoren; een zogeheten ’bedelorde’ omdat ze alle bezit afzweren. Hij overlijdt op 4 oktober 1226 in Assisi en wordt twee jaar later door paus Gregorius IX heilig verklaard.