Lifestyle/Geschiedenis
55287068
Geschiedenis

HFC 140 jaar geleden opgericht

Pim Mulier, sportpionier uit Haarlem

Voetbal, hockey, tennis. Deze populaire sporten zijn eind 19e eeuw door één man in Nederland geïntroduceerd, de Haarlemmer van Friese afkomst Pim Mulier.

Eigenlijk is hij de grondlegger van alle moderne sporten in Nederland want hij organiseerde als 12-jarige in Velzen de eerste atletiekwedstrijden, die hij overigens zelf won. Ook was de sportfanaat een fervent kaatser en schaatser die aan de basis stond van de Elfstedentocht waarvoor hij ook het kruisje ontwierp.

Deze week, op 15 september, is het volgens de annalen 140 jaar geleden dat HFC, de Haarlemsche Football Club, sinds 1959 Koninklijke HFC, werd opgericht. Lange tijd is voetstoots aangenomen dat Pim Mulier bij de jongetjes was die deze oudste voetbalclub van Nederland oprichtten. Híj was het immers die hen uit een Engels boekje de regels van het ’football’ had geleerd. Sporthistorici twijfelen er echter aan of Pim bij de oprichting was en ook of die wel op 15 september 1879 plaatsvond. Zij denken dat het twee of drie jaar later was.

Wel staat nog steeds vast dat de inmiddels journalist geworden sportpionier in 1884 de eerste Nederlandse tennisclub oprichtte, de Haarlemsche Lawn Tennis Club. Met tennis had hij kennis gemaakt tijdens zijn studie in Engeland, evenals met hockey en bandy, welke sporten hij ook in Nederland introduceerde.

Op 8 december 1889 stichtte hij de Nederlandsche Voetbal- en Athletische Bond die hij in 1896 splitste in een aparte voetbal- en atletiekbond.

Volgens zijn biograaf Daniël Rewijk was Pim Mulier, die in 1954 op 89-jarige leeftijd overleed, niet belangrijk omdat hij dingen als eerste deed, maar omdat hij een bepaalde visie op sport had: „En die was dat sport een maatschappelijke kracht kon zijn.”