Lifestyle/Gezondheid
62578273
Gezondheid

Torenhoog ziekteverzuim speelt zorg parten: wachtlijsten worden niet korter

Oudere dame in ziekenhuis voor onderzoek.

Oudere dame in ziekenhuis voor onderzoek.

De wachtlijsten bij ziekenhuizen voor een behandeling worden niet korter; het torenhoge ziekteverzuim in de zorg is daar debet aan. De Nederlandse Zorgautoriteit maakt zich hier zorgen over, ook omdat steeds meer personeel langdurig ziek is, waardoor het perspectief op het wegwerken van de wachtlijst negatief is.

Oudere dame in ziekenhuis voor onderzoek.

Oudere dame in ziekenhuis voor onderzoek.

In 2019 was nog zo’n 0,6% van het ziekenhuispersoneel langdurig ziek; dan moet gedacht worden aan tussen de 92 en 730 dagen ziekte. Dat percentage ligt nu op 3,5%. Ook in de verpleeghuizen wordt een stijging gezien van langdurig verzuim. Dit lag in 2019 op 3,5% en tikt nu net niet de 5% aan.

Door het ziekteverzuim is het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis in april vergelijkbaar met maart. „We schatten dat het aantal extra wachtenden door corona op 100.000 tot 120.000 ligt”, staat in de monitor Toegankelijkheid van Zorg van de NZa. De kritiek planbare zorg -dat moet binnen zes weken- wordt door 95% van de ziekenhuizen uitgevoerd; ook dat is in april niet veranderd sinds maart.

Oplossingen

De NZa stelt van ziekenhuizen met lange wachtlijsten te verwachten dat zij oplossingen zoeken om deze wachtlijsten te verkorten. „Bijvoorbeeld door samen te werken met ziekenhuizen of zelfstandige klinieken in de regio die meer ruimte hebben of door de verdeling van OK-capaciteit te optimaliseren. Zorgverzekeraars moeten met zorgaanbieders (financiële) afspraken maken die dit stimuleren. Patiënten die wachten op zorg kunnen ook de hulp van hun zorgverzekeraar inroepen om te kijken of elders sneller plek is (zorgbemiddeling).”

Uit de monitor blijkt ook dat de behandelingen voor spataderen en staar weer op het niveau van voor de pandemie (2019) zijn, maar dat borstverkleiningen en -liften, navelbreuken en het verwijderen van schroeven nog een lange wachtlijst kennen.

Zelfstandige klinieken hebben in de eerste maanden van 2022 ongeveer evenveel patiënten gezien als in 2021. Dit is 30% meer dan in 2019. Drie ziekenhuizen kunnen de kritieke planbare zorg niet volledig binnen de norm van zes weken leveren. Dit leidt op dit moment niet tot knelpunten, omdat andere zorgaanbieders deze zorg kunnen overnemen.