Nieuws/Lifestyle
973605
Lifestyle

Piraterij uitgetekend

Filmrecensie| Last hijack

Echte piraterij is niet te filmen. Dat was het grote struikelblok van Tommy Pallotta en Femke Wolting bij het maken van hun documentaire Last hijack. Schilderijen van Hisko Hulsing boden in geanimeerde vorm een beeldige oplossing.

De focus ligt in Last hijack niet op het doelwit (zoals bijvoorbeeld in Captain Phillips) maar juist op de Somalische piraten zelf. Met veel moeite vonden Pallotta en Wolting een kaper die wilde praten over zijn ervaringen. Mohammed is van plan dat deel van zijn leven af te sluiten. Alleen blijven de spanning, het aanzien en het snelle geld hem lokken.

Animaties verbeelden zijn emoties en herinneringen op een poëtische manier en blijken in veel gevallen welsprekender dan de kaper zelf. Toch werpen de makers juist door de combinatie van deze beelden een nieuw licht op het piratenprobleem. Hun aanpak beperkt zich niet tot film: op lasthijack.com zorgen zij vanuit verschillende perspectieven voor nog meer doortekening.