1000018
Binnenland

Kleine opdonder

Bestaat er echt een 'kleinemannensyndroom', waarbij mannen die kleiner dan gemiddeld zijn een gevoel van minderwaardigheid willen compenseren?

De term korte- of kleinemannensyndroom wordt gebruikt bij kleine mannen die agressief zijn, luid praten, aandacht zoeken en zich continu willen bewijzen. Het is geen officiële term binnen de psychologie, dus er is nooit vastgesteld dat dit echt bestaat.Psycholoog Alfred Adler was de eerste die dit het 'Napoleoncomplex' noemde. Hij zag keizer Napoleon Bonaparte als een schoolvoorbeeld van iemand die extreem ambitieus gedrag vertoonde om minderwaardigheidsgevoelens over zijn geringe lengte te compenseren. Volgens Adlers theorie kwam Napoleons drang naar macht, oorlog en veroveringen voort uit het gevoel dat hij qua lengte tekort schoot.Volgens de evolutionaire psychologie, die de overlevingswaarde van bepaalde gedragskenmerken bestudeert, zou het complex kunnen worden verklaard doordat in het wild levende kleine individuen meer lawaai moeten maken en agressiever moeten zijn om met soortgenoten te kunnen concurreren. In het wild vallen kleinere dieren daarom vaak als eerste aan.Britse wetenschappers beweerden in 2007 echter het tegendeel: volgens hen reageren lange mannen juist sneller agressief dan kleine mannen. Uit hun experimenten bleek dat lange mannen eerder hun geduld verliezen en eerder een tik uitdelen dan kleinemannen.De term 'Napoleoncomplex' lijkt hoe dan ook niet juist te zijn. In historische documenten valt te lezen dat de Franse generaal 5 voet en 2 inch lang was, wat naar Britse meeteenheden op 157,5 meter zou neerkomen. In Britse propaganda en spotprenten werd hij dan ook afgebeeld als een klein en agressief opdondertje. In werkelijkheid was de meeteenheid de Franse inch, die groter is dan de Britse. In dat geval was Napoleon 1,70 meter, destijds een normale lengte.