Nieuws/Binnenland
1000583494
Binnenland

Kuipers over piek beddeninstroom: ’Code zwart-scenario afgewend’

Amsterdam - Qua ziekenhuisinstroom zijn we over de piek heen. Dat stelt beddenplanner Ernst Kuipers. ,,Het code zwart-scenario is absoluut afgewend.”

In de afgelopen week is de coronabezetting in de ziekenhuizen gestabiliseerd. Waar er zeven dagen geleden 2780 Nederlandse patiënten met Covid-19 lagen, bedraagt dat getal inmiddels 2760. Op de intensive care nam de coronadruk in de afgelopen week toe van 571 naar 611, terwijl er op de verpleegafdeling een daling plaatsvond: van 2209 naar 2134. In Duitsland liggen er daarnaast 15 Nederlandse ic-patiënten.

Maar het belangrijkste hierbij is volgens Kuipers de duidelijke daling in het nieuwe aantal opnames. ,,In de afgelopen weken lagen die aantallen per dag ruim boven de 300, afgelopen week zelfs op 387. Nu neemt die instroom rap af en zitten we ruim onder de 300 per dag. Dat is echt een gunstig teken. Wat betreft de ziekenhuisopnames zijn we daarmee over de piek heen. De algehele bezetting zal de komende dagen misschien nog licht stijgen, maar die zal daarna ook gaan dalen. Daarmee hebben we code zwart absoluut afgewend.”

’Effect maatregelen zichtbaar’

Volgens de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is hiermee het effect van de coronamaatregelen van de afgelopen weken zichtbaar. Maar tegelijkertijd verwacht hij dat het nog enkele maanden duurt voordat de ziekenhuizen weer op een enigszins normaal niveau zitten.

Hij maakt een rekensom: los van de 188 reservebedden voor acute noodsituaties als auto-ongelukken zijn er in een normale situatie op de ic ongeveer 860 bedden beschikbaar. Wil je de reguliere ic-zorg (non-Covid) volledig door laten gaan dan heb je daarvoor 560 bedden nodig, waarmee er dus maximaal 300 coronapatiënten op de ic mogen liggen. ,,En daarvoor moet de dagelijkse instroom van coronapatiënten op de ic onder de 20 blijven.”

Volgens Kuipers bereiken we dat moment qua bezetting met een reproductiegetal (R) van 0,85 ergens in januari maar bij een R van 0,95 pas in maart. Momenteel bedraagt de dagelijkse ic-instroom 51.

’Besmettingen moeten eerst verder omlaag’

Daarmee is het nog te vroeg om aan versoepelingen van de coronamaatregelen te denken, stelt de baas van het Erasmus MC. ,,De besmettingen moeten eerst verder omlaag, want het zicht erop is momenteel nog niet goed vanwege het gebrek aan testcapaciteit en een lage testbereidheid. Het zal eerder een kwestie van weken worden voordat je daaraan kunt denken.”

Dat geeft Kuipers een gemengd gevoel. ,,Aan de ene kant ben ik optimistisch omdat de curve verandert. Maar tegelijkertijd moeten we wel heel behoedzaam blijven zodat we snel weer extra reguliere zorg kunnen oppakken. Dat de bezetting stabiliseert is gunstig, maar het moet echt naar beneden. Want nu al zal gelden dat als je het net ophaalt je er sterk rekening mee moet houden dat het aantal verloren levensjaren door uitgestelde reguliere zorg groter is dan wat je gewonnen hebt met de opvang van coronapatiënten.”

Het geringe aantal ic-bedden, waardoor de zorg nu vastloopt, is het resultaat van een typisch Nederlands mensbeeld, zegt Telegraafverslaggever Wierd Duk in de podcast ‘Het land van Wierd Duk’: