Nieuws/Binnenland
1000748672
Binnenland

Fors meer overlast en misdaad door jeugd

Criminaliteit stijgt weer na jaren van daling

DEN HAAG - Aan de jarenlange daling van het aantal misdrijven is zoals verwacht een einde gekomen. In 2019 steeg het aantal geregistreerde misdrijven met vier procent naar 800.000. Opvallend is vooral het aantal jonge daders. Ook nam de overlast fors toe.

Dat blijkt uit jaarcijfers van de Nationale Politie, die door de korpsleiding vandaag gepubliceerd zijn. Vorig jaar bleek al dat de daling stagneerde en dat op veel terreinen de criminaliteit steeg. Zo waren er meer overvallen en was er een lichte stijging te zien van het aantal moord- en doodslagzaken.

Korpschef Erik Akerboom spreekt op de website van de politie van een ’crime change’. Die wordt volgens hem voornamelijk veroorzaakt door verwarde personen en zwervers. Voor een groot deel zijn daar asielzoekers debet aan, zo onthulde De Telegraaf eind vorig jaar. De politie pakt alleen al in het centrum van Amsterdam jaarlijks vele honderden asielzoekers voor zakkenrollerij. De politie kreeg verder zo’n honderdduizend meldingen over verwarde personen.

’Het legt druk op de politiecapaciteit omdat de politie hier vaak als eerste bij wordt geroepen. Dat is eigenlijk het werk voor anderen. Ik wil weer terug de wijk in, maar dat staat onder druk door de krapte’, zo stelt hij in een verklaring.

Ze worden steeds jonger...

Korpschef Erik Akerboom wil dat de politie meer preventief dan repressief optreedt. ’De deelname van jongeren aan criminele activiteiten is zorgelijk en gaan we het komende jaar in de gaten houden. Snel geld verdienen door bijvoorbeeld via online handelsplaatsen spullen aan te bieden en zogenaamd te verkopen, kan een eerste stap zijn op weg naar een criminele loopbaan. Of neem de kinderen die betrokken waren bij de rellen in Duindorp in de aanloop naar de jaarwisseling; de jongste verdachte is 9! Dat moeten we gezamenlijk aanpakken en vraagt een inspanning van bijvoorbeeld ouders, scholen, gemeenten én politie samen.’

Er lijken steeds vaker jongeren met bizar grote wapens te zijn.

Er lijken steeds vaker jongeren met bizar grote wapens te zijn.

De politie ziet dat meer jongeren delicten plegen. Vooral bij online fraude neemt het aantal verdachten onder de 18 jaar flink toe. In 2016 was het aandeel nog 12 procent, in november 2019 al 16 procent. Jongeren lijken vanachter de computer of met de smartphone in de hand vaker dan voorheen criminele activiteiten te ontplooien. Fraude plegen via Marktplaats of hun bankrekening beschikbaar stellen als katvangers voor witwassen, is eenvoudiger en loont meer dan bijvoorbeeld een inbraak plegen.

Steekwapens baren zorgen

Een nieuwe ontwikkeling is het aantal ernstige incidenten met steekwapens waarbij de laatste tijd jongeren betrokken waren. Of het hier gaat om een serie incidenten of dat het te maken heeft met een cultuurverandering onder jongeren waarin wapenbezit toeneemt, is lastig te zeggen. In Amsterdam en Rotterdam wijzen cijfers op een stijging van het aantal incidenten. De korpsleiding laat dit nu onderzoeken.

Toename fraude

In 2010 werden 1.150.000 misdrijven geregistreerd. Dat daalde geleidelijk naar 770.000 in 2018. In de tweede helft afgelopen jaar begonnen de cijfers weer te stijgen. Volgens de politie is de stijging te verklaren door onder andere het gestegen aantal internetaangiften en de toename van fraudemisdrijven. Het gaat hier om geregistreerde criminaliteit.

Niet of moeilijk meetbare criminaliteit, zoals ondermijnende misdaad, stijgt al jaren. Er worden steeds meer drugslabs ontmanteld en aanzienlijk meer drugs in beslag genomen. Alleen al in de Rotterdamse haven werd 36.000 kilo cocaïne onderschept in 2019. Dat is drie keer het gemiddelde.