Nieuws/Binnenland
1000793
Binnenland

Gemeente: geen geheime grijze campagne geweest

’Saadia A.-T. sjoemelde vaker’

Saadia A.-T

Saadia A.-T

Amsterdam - De gemeente Amsterdam vermoedt dat de met strafontslag weggestuurde radicalisatie-ambtenaar Saadia A.-T. vaker heeft gesjoemeld dan alleen tijdens haar werkzaamheden voor de zogeheten ’grijze campagne’. Het onderzoek naar haar handelen loopt nog.

Saadia A.-T

Saadia A.-T

Uit nader onderzoek van de gemeente blijkt „dat de omvang en het moment van indienen van de facturen voor deze campagne en voor andere opdrachten niet overeenkomen met de omvang en het moment van de verrichte werkzaamheden.”

Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad die locoburgemeester Eric van der Burg vanavond naar raadsleden heeft verstuurd. Hierin informeert bij de raadsleden over de vermeende ’grijze campagne’. Die heeft nooit plaatsgevonden benadrukt de gemeente. „Het college stelt allereerst vast dat de gemeente Amsterdam geen campagne heeft gevoerd om radicalisering tegen te gaan zonder dat de raad daarover is geïnformeerd. Van het voeren van een campagne zonder afzender is evenmin sprake geweest. Wel is onderzocht of een eventuele campagne een bijdrage zou kunnen leveren aan het tegengaan van radicalisering.”

Afzender

Het project, dat overigens een idee was van de Ierse adviseur David Kenning, kwam stil te vallen toen de burgemeester de filmpjes zag. Hij miste de rol van de islam in de vlogs. Kenning en andere adviseurs van de gemeente stellen dat als de campagne wel was begonnen, die effectiever was als niet duidelijk werd dat de overheid de afzender is.

De filmpjes zijn nooit vertoond of gepubliceerd op internet. „Ook bij de burgemeester bestonden er op dat moment al twijfels of een anonieme campagne wel verstandig zou zijn, ook als het gaat om het bestrijden van een ernstig probleem als radicalisering en het voorkomen van een terroristische aanslag. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben in dat gesprek duidelijk gemaakt dat zo’n campagne effectief kan zijn, maar dat het een transparante campagne moet zijn. Dat wil zeggen dat duidelijk moet zijn wie de afzender is. Daarmee werd de burgemeester bevestigd in zijn twijfel. Hij heeft na dit overleg de ambtenaren de opdracht gegeven om het idee voor een campagne mét afzender verder uit te werken.”

Kwaadsprekerij

Binnen de Stopera wordt door ambtenaren gesteld dat de ’kwaadsprekerij’ over de pas overleden burgemeester Eberhard van der Laan uit de koker komt van de verdediging van Saadia A.-T. en een eerder vertrokken ambtenaar. Het lekken van documenten zou de aandacht afleiden van het stafonderzoek, dat nog altijd loopt onder leiding van het Openbaar Ministerie. Eerder bleek dat Saadia sjoemelde met een offerte en dat zij een medewerker opdrachten gunde waar zij een privé-relatie mee had.

Locoburgemeester Van der Burg schrijft dat hij „Van der Laan kende als een bestuurder die er altijd sterk aan hechtte uw raad tijdig te informeren. Bij de lastige dilemma’s waar de stad voor staat bij het bestrijden van radicalisering, is draagvlak immers cruciaal. Het college wijst het beeld dat is opgeroepen in sommige media dat de burgemeester in het geheim een campagne zou hebben gevoerd en daar bewust het college en de raad niet over zou hebben geïnformeerd dan ook af.”