Nieuws/Buitenland
1001819578
Buitenland

Vernietigend rapport anti-semitisme Britse socialisten

Labour schorst Jeremy Corbyn

LONDEN - Voormalig partijleider Jeremy Corbyn is voorlopig uit de Labourpartij gezet. Dit volgt na een vernietigend onderzoek naar antisemitische praktijken binnen de partij. Volgens Corbyn was er sprake van een politiek spelletje.

Waar huidig partijleider Keir Starmer de resultaten van het onderzoek volledig omarmt en korte metten tracht te maken met de antisemitische activiteiten in zijn partij, laakte Corbyn een deel van het onderzoek. Volgens Corbyn werden bepaalde feiten ‘om politieke redenen dramatisch overtrokken’.

Het schorsen van een voormalig partijleider is ongekend. Corbyn gaf tot april dit jaar leiding aan Labour. Hij werd opgevolgd door Keir Starmer. Deze gelastte een onafhankelijk onderzoek in naar antisemitische tendensen in de partij.

Volgens het onderzoek heeft de partijleiding zich tussen 2016 en 2019 systematisch schuldig gemaakt aan interventies bij onderzoeken naar antisemitische uitlatingen van leden. Daardoor ontstond een gevoel dat mensen met klachten niet afdoende serieus werden genomen.

Blazoen

Hoewel het oordeel vernietigend was, werden er geen namen van partijbestuurders genoemd in het onderzoek. Maar Corbyn zag zich geroepen een eigen reactie te geven nadat Starmer de resultaten had omarmd. Met voor hem typerende halfslachtigheid trachtte hij zijn blazoen schoon te blazen. Natuurlijk had hij zich altijd verzet tegen antisemitisme. Het waren echter de tegenstanders in zijn partij die hem hadden belet schoon schip te maken.

Starmer besloot daarop Corbyn te schorsen. „Als er na alle pijn en al het verdriet dat is gecreëerd, nog steeds mensen zijn in de partij die denken dat er geen probleem is met antisemitisme binnen Labour, of die denken dat het is overdreven of een politiek spel, dan ben je zelf ook onderdeel van het probleem.”

Er vindt nu een onderzoek plaats naar de uitlatingen van Corbyn. Hij is geschorst als partijlid en voorlopig uit de fractie gezet.

Het schorsen van Corbyn zorgt ervoor dat de spanningen binnen Labour hoog oplopen. Corbyn is sinds het begin van zijn parlementaire carrière een vertegenwoordiger van de linkerkant van de Labour-fractie. Hij moest bijvoorbeeld niets hebben van de vernieuwingen die voormalig premier Tony Blair doorvoerde.

Vervreemd

Tot zijn eigen verrassing werd Corbyn in 2015 gekozen tot partijleider. Hij vervreemdde eerst het grootste deel van zijn fractie en daarna de kiezers. Bij de verkiezingen van december vorig jaar werd Labour weggevaagd, zelfs in traditionele bolwerken in het noorden van Engeland.

Vanaf het begin van zijn partijleiderschap werd Corbyn geplaagd door vermeend antisemitisme. Hijzelf beschouwde dat altijd als onzinnig. Zijn kritiek op Israël had alles te maken met sympathie voor de Palestijnse zaak en niets met antisemitisme, bleef hij bij iedere rel herhalen.

Starmer wil de verdenkingen rond antisemitisme definitief de kop indrukken. Daar heeft hij een rel met de linkerkant van zijn fractie voor over. Starmer denkt stevig te staan. Bij landelijke peilingen gaat Labour nu nek-aan-nek met de Conservatieven. Starmer zelf is niet alleen populairder dan premier Boris Johnson, hij verslaat Johnson met gemak waar het aankomt op bekwaam leiderschap.