Nieuws/Binnenland
1007461978
Binnenland

Links plan: 6-urige werkdag, gesneuveld

Zo’n 15.000 ambtenaren hoeven voorlopig niet minder te werken.

Zo’n 15.000 ambtenaren hoeven voorlopig niet minder te werken.

Amsterdam - Ambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeente mogen voorlopig toch geen zes uur per dag gaan werken. Experimenten met zesurige werkdagen waren opgenomen in het coalitieakkoord, maar zijn geschrapt omdat het onrechtmatig zou zijn.

Zo’n 15.000 ambtenaren hoeven voorlopig niet minder te werken.

Zo’n 15.000 ambtenaren hoeven voorlopig niet minder te werken.

In het jaarverslag van 2019 is opgenomen dat er een onderzoek werd uitgevoerd naar pilots met zesurige werkdagen. „Dit onderzoek bestaat uit een theoretische analyse, onderzoek naar de effecten van vergelijkbare pilots elders en welke implicaties een pilot zou hebben voor de gemeentelijke organisatie.”

Gebleken is dat een dergelijke pilot op grond van de cao Gemeenten en de cao Amsterdam onrechtmatig zou zijn, zo wordt vermeld in het verslag. Voorlopig wordt het plan dan ook in de ijskast gelegd. „Om deze reden is ervoor gekozen om op dit moment af te zien van het uitvoeren van een pilot zesurige werkdag, maar deze wens mee te nemen in de besprekingen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) richting een volgende cao.”

Wel zet de gemeente nu ’sterker in op alternatieve maatregelen richting een gezonde, stressvrije organisatie in de vorm van beleid op vitaliteit en verzuim, tijd- en plaats-onafhankelijk werken en regelingen zoals partner- en ouderschapsverlof’.

Extra kosten

Vooral aan de rechterkant van de gemeenteraad werd afgelopen jaren al cynisch gereageerd op het plan om ambtenaren minder te laten werken, terwijl zij gewoon doorbetaald zouden krijgen voor een fulltime werkdag. Bovendien worden extra personele kosten voorzien als het plan doorgaat omdat extra ambtenaren moeten worden aangenomen om de werkzaamheden die het toch al forse ambtenarenapparaat uitvoert, aan te kunnen.

Daarbij wordt verwezen naar eerdere experimenten met zesurige werkdagen in Zweden. In 2017 werd geconcludeerd dat experimenten met minder uren mislukt zijn: de kosten wegen volgens de Zweden niet op tegen de baten, waarna besloten werd de stekker uit het project te trekken.