1009096
Binnenland

Wat is een product écht waard?

In 2012 kwamen econometrist Adrian de Groot Ruiz (30) en socioloog Michel Scholte (27) samen met een paar andere leden van Worldconnectors, een netwerk van opiniemakers, op het idee om een sociale onderneming op te richten. True Price helpt bedrijven hun echte prijzen, winsten en rendementen te berekenen en verbeteren.

“Echte prijzen zijn prijzen die laten zien wat het effect is van onze producten op de mensen die ze produceren en op het milieu. Dit doen we door het in kaart brengen van bijvoorbeeld biodiversiteit, landgebruik, waterverbruik, uitstoot van broeikasgassen, onderbetaling of kinderarbeid”, legt Michel Scholte uit, “Echte winsten en rendementen kijken naar dezelfde effecten op het niveau van bedrijven en investeringen. Transparantie rondom echte prijzen, winsten en rendementen zorgt voor betere beslissingen, doordat consumenten, producenten en investeerders met deze informatie meer inzicht hebben in de werkelijke gevolgen ervan.”

AansluitingProminenten als Herman Wijffels en Alexander Rinnooij Kan zagen meteen potentie in het plan. Scholte: “De methode die True Price heeft ontwikkeld is de eerste ter wereld die zowel ecologische als sociale kosten in kaart kan brengen. True Price werkt met een multistakeholder-platform, met onder andere de Rijksoverheid, NDCO, Rabobank, NGO's als Oxfam en CNV International, ICCO, IDH, Triodos Foundation, bedrijven als DSM en FMO en AkzoNobel. Ook aangesloten zijn drie van de vier grote accountancykantoren: PWC, Deloitte en EY.”

MethodiekScholte: “We hebben een viertal studies gedaan naar de echte prijs van producten, zoals bijvoorbeeld naar de echte prijs van cacao voor Tony´s Chocoloney. We beginnen met een hotspot-analyse, waarbij we een grove scan maken van de economische en sociale kosten van een product. Wat zijn bijvoorbeeld de lokale sociale omstandigheden van werknemers van koffieplantages in Brazilië? Daarna maken we een levenscyclus-analyse, waarbij we data gaan verzamelen. We interviewen dan bijvoorbeeld de werknemers of werkgevers op de koffieplantages. In de laatste fase waarderen we de producten en hangen we er een prijskaartje aan. Het leuke is dat je daarna kunt zien wat een bedrijf nu aan echte kosten heeft gemaakt.”

In kaart“Puma heeft in 2011 als eerste bedrijf ter wereld een inventarisatie gedaan van de milieukosten die zij als bedrijf hebben gemaakt”, vertelt Scholte verder. “Zij namen dus nog niet de sociale kosten mee, dat doen wij wel. Op grond van dit onderzoek besloten ze om mindere leer te gaan gebruiken en als nevenprodukt meer recyclebare materialen te gaan gebruiken. Dit onderzoek deden zij zelf en het was alleen intern beschikbaar. Wij willen eind dit jaar al onze bevindingen gaan publiceren. Uiteindelijk is het streven dat iedereen met een smartphone door de schappen in winkels loopt en van alles makkelijk de échte prijs kan zien. Dit soort transparantie maakt de stap naar een duurzame economie een stuk makkelijker.”