Nieuws/Binnenland
1010294
Binnenland

Nieuw multicultureel drama met Roemenen en Bulgaren

Nederland staat een nieuw multicultureel drama te wachten als de migratie van Roemenen en Bulgaren niet beter wordt begeleid. De ’tragiek van de gastarbeidersgeschiedenis’ uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, toen veel laagopgeleide Turken en Marokkanen zich hier vestigden, dreigt zich te herhalen.

Daarvoor waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport over de komst van vooral laagopgeleide Roemenen en Bulgaren naar Nederland.

De overheid en werkgevers moeten meer investeren in de integratie van Europese arbeidsmigranten, aldus de WRR. Tot nog toe levert arbeidsmigratie meer op dan dat het Nederland kost. Maar, tekent de WRR aan, er is reden tot zorg voor vooral de onderkant van de arbeidsmarkt. Vooral Bulgaren nemen een kwetsbare positie in. De Bulgaren hier zijn zelfs gemiddeld lager opgeleid dan hun landgenoten in Bulgarije zelf.

Afremmen

Om arbeidsmigratie aan de onderkant af te remmen, moeten zaken als tijdelijke contracten, uitzendwerk en payroll- en zzp-constructies beter tegen het licht worden gehouden. Volgens de WRR zijn nieuwe (Europese) initiatieven nodig om misstanden aan te pakken. Uitbuiting vindt vaak plaats aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Is daar minder mogelijk, dan zullen ook minder laag opgeleide Roemenen en Bulgaren komen.

De overheid doet hier weinig voor de sociaaleconomische integratie van migranten in tegenstelling tot ’klassieke migratielanden’ als Canada, Australië en Denemarken. „In deze landen draagt de overheid bij aan het taalonderwijs aan migranten en vaak ook aan hun arbeidsmarktbegeleiding”, aldus de WRR.

Vanaf 2004 zijn arbeidsmigranten van Oost- naar West-Europa getrokken. Inmiddels verblijven er naar schatting zo’n 340.000 migranten uit de regio in Nederland. Naar schatting zijn daar tussen de 34.000 en 44.000 Bulgaren en tussen de 62.000 en 77.000 Roemenen onder.

Hoeveel Roemenen en Bulgaren er sinds 1 januari naar Nederland, toen zij hier voortaan zonder werkvergunning aan de slag konden, zijn gekomen, is nog niet bekend.