Nieuws
1010564
Nieuws

Ondernemers willen dag en nacht bereikbaar zijn

Mkb-ondernemers zijn het liefst 24 uur per dag bereikbaar. Uit een onderzoek van KPN en MKB Nederland onder 511 kleine en middelgrote bedrijven blijkt dat meer dan de helft van deze ondernemers dag en nacht beschikbaar willen zijn om eventueel in te grijpen als dat nodig is.

34 procent van de ondervraagde ondernemers geeft aan ’s nachts en in het weekend niet gestoord te willen worden bij problemen of andere acute zaken. 10 procent geeft aan alleen maar te willen werken tijdens kantooruren en daarbuiten niet bereikbaar te zijn.Steeds meer ondernemers omarmen het mobiele werken waardoor ze makkelijker bereikbaar zijn. 58 procent geeft aan weinig problemen te ervaren op het gebied van bereikbaarheid. Vier op de tien ondernemers is thuis wel eens minder goed bereikbaar, voornamelijk wegens verbindingsproblemen.  19 procent van de ondervraagde ondernemers geeft aan het liefst contact te hebben per mobiele telefoon, hetzelfde percentage geeft de voorkeur aan mailcontact. Persoonlijk (face to face) contact geniet bij 17 procent van hen de voorkeur. Steeds meer ondernemers (12 procent) zien ook sociale media als een manier om altijd en overal bereikbaar te zijn. Hoewel 50 procent van de ondervraagden aangeeft zich bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s die mobiel werken met zich meebrengt, denkt 36 procent niet genoeg op de hoogte te zijn van de beveiliging van hun apparatuur. Veel van hen achten dit ook niet nodig: zij verwachten niet dat ze ooit het doelwit zullen worden van internetcriminelen. 15 procent van de ondervraagden is van mening dat een wachtwoord al voldoende bescherming geeft tegen internetcriminaliteit.