Nieuws/Binnenland
1010575
Binnenland

Water kan schoner door nauwkeuriger bemesten

Beken en rivieren kunnen een stuk schoner worden, als akkerbouwers langs het water nauwkeuriger gaan bemesten. Met een mestplan op maat per bedrijf blijft de opbrengst van de gewassen hetzelfde, terwijl de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het water aanzienlijk afneemt.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het waterschap Rijn en IJssel in de afgelopen 3 jaar samen met de Duitse regio Borken en boeren in het grensgebied heeft gedaan. De waterkwaliteit langs de grens is nog niet voldoende, omdat de normen voor bemesten in Duitsland minder streng zijn dan in Nederland, aldus een woordvoerder van het schap maandag.

„De waterkwaliteit is de afgelopen 20 jaar een stuk verbeterd, maar er zit toch nog te veel fosfaat, chloride en sulfaat in het water, een direct gevolg van uitgespoelde kunstmest”, zegt de woordvoerder. Omdat het lastig is normen en regels blijvend te veranderen, is gezocht naar een oplossing die zo aantrekkelijk is voor boeren dat ze er uit zichzelf aan gaan meedoen. „Want de natuur trekt zich niks aan van normen en grenzen.”

Deskundigen hebben op elk bedrijf per gewas precies berekend welke extra voedingsstoffen nodig waren. Dat leverde een besparing op van 25.000 kilo stikstof per jaar. Een andere mestmethode en een wisselbeplanting van de akkers zorgde voor schoner grondwater.

Volgens waterschap Rijn en IJssel kunnen de resultaten van het onderzoek worden toegepast langs het hele Nederlands-Duitse grensgebied. En niet alleen bij akkerbouwers vlak aan de grens, maar ook bij bedrijven die op wat grotere afstand zitten.