1011323
Binnenland

Oeroude schedelresten op Maasvlakte gevonden

Een wandelaar uit Oostvoorne heeft kort geleden op de Maasvlakte twee schedelstukken van een 9600 jaar oude Homo sapiens gevonden. Dat heeft het Havenbedrijf Rotterdam vrijdag bekendgemaakt.

Het gaat om fragmenten uit de rechterzijkant van een schedel, tussen oog en oor, zo blijkt uit skeletonderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. De Universiteit van Groningen heeft bepaald dat de resten 9600 jaar oud zijn en afkomstig zijn van een volwassen mens uit de steentijd. De fragmenten zijn eerder uit het opgespoten zand voor de aanleg van de Maasvlakte 2 naar boven gekomen.

Zeebodem

Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toont de vondst aan dat 9600 jaar geleden mensen aanwezig waren in het westelijk gebied van Nederland. Dat is nu overigens de zeebodem.

Jachtkampen

De zee begon tussen 8000 en 9000 jaar voor Christus op te trekken richting de huidige kustlijn. De aanwezige mensen leefden toen bij voorkeur in jachtkampen op de hoger gelegen rivierduinen om zich zo te beschermen tegen overstromingen. Eerder werden bij de aanleg van de Maasvlakte 2 al allerlei vondsten gedaan, zoals vuurstenen werktuigen, verbrand bot en visgraten.

Voor vinders van 'oervondsten' is de zogeheten 'oervondst-checker' ontwikkeld. Hiermee kunnen gebruikers fossielen van het Maasvlaktestrand laten dateren en determineren. „Vinders ontvangen direct na melding met hun telefoon een eerste indicatie over de mogelijke leeftijd van hun vondst. Aan de hand van de vindlocatie die met de foto wordt meegezonden, is herleidbaar waar in de Noordzeebodem de vondst samen met het zand is opgebaggerd. Dit kan bestaande theorieën bevestigen of zelfs nieuwe inzichten opleveren”, aldus René van der Plas, projectdirecteur Maasvlakte.