1012394
Nieuws

RvS: Premieverlaging pensioen onzeker

De Raad van State is bang dat werknemers onvoldoende zullen profiteren van de versobering van de pensioenopbouw. Pensioenfondsen moeten hun premies verlagen, maar onduidelijk is of dit ook grootschalig zal gebeuren.

Dat staat in het advies van de Raad van State op een nieuwe wet van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Tot nu toe kunnen werknemers een pensioenopbouw van maximaal 2,15% van de belastingen aftrekken. Dat opbouwpercentage gaat in het wetsvoorstel van Weekers naar 1,875%. Daarover is in het najaar een akkoord bereikt met de oppositiepartijen.

Deze versobering moet pensioenfondsen de ruimte geven hun premies te verlagen, maar de Raad van State vindt dat deze afspraak niet goed is vastgelegd. Onder meer bij de toets die toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) zal toepassen, heeft dit adviesorgaan de nodige vragen.

De Raad vraagt zich af hoe DNB gaat controleren of pensioenfondsen niet onterecht de premies hoog houden. 'De toelichting noch de brief van DNB geeft hierover duidelijkheid', zo schrijft vice-president Piet Hein Donner van de Raad in het advies. Die duidelijk moeten zowel de pensioenbesturen als de rechters hebben, schrijft het adviesorgaan.

Verder betwijfelt de Raad of lagere pensioenpremies altijd doorgegeven zullen worden aan de werknemers. Bij een premieverlaging profiteert ook de werkgever en het hangt van de cao-afspraken af of dit voordeel geheel naar de werknemer wordt doorgesluisd. Als dat niet gebeurt, kan dat 'afdoen aan de effectiviteit van het voorstel'.

Kabinet en oppositie hebben maandenlang gediscussieerd over dit plan. Eis van veel partijen was dat de versobering zou leiden tot lagere premies waardoor werknemers een forse koopkrachtimpuls zullen krijgen.