Nieuws/Binnenland
101297314
Binnenland

Noord-Holland dreigt met maatregelen

Opvang asielzoekers: provincie tikt Amsterdam op de vingers

Amsterdam - Het linkse stadsbestuur in Amsterdam vangt structureel te weinig asielzoekers op. Door de grote achterstanden dreigt de provincie Noord-Holland met maatregelen. Om dit te voorkomen moet de hoofdstad met spoed minstens 472 statushouders huisvesten.

Indien dat niet vóór 1 juli gebeurt, zal de provincie Noord-Holland ingrijpen en de achterstand op kosten van de gemeente Amsterdam wegwerken, zo waarschuwt het provinciebestuur in Haarlem. Er worden dan woningen voor statushouders in andere gemeenten geregeld. De rekening komt vervolgens naar Amsterdam. Het provinciaal bestuur vindt het niet rechtvaardig dat andere gemeenten in Noord-Holland aan hun ’taakstelling’ voldoen, terwijl Amsterdam al jarenlang uitstel krijgt.

Gemeenten krijgen elk halfjaar van de rijksoverheid een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. De hoogte van deze taakstelling hangt af van het aantal inwoners van de gemeente en het verwachte aantal statushouders. De gemeente Amsterdam vangt al jarenlang te weinig statushouders op. De provincie is hierover meerdere malen met de gemeente Amsterdam in gesprek gegaan. Het lukt de gemeente Amsterdam echter maar niet voldoende statushouders te huisvesten.

Uit de brief die de provincie naar Amsterdam heeft gestuurd, blijkt dat het de provinciebestuurders nu menens is. „De gedeputeerde stelt vast dat hij, kijkend naar de afspraken over de afgelopen jaren, constateert dat over de achterstand van de gemeente Amsterdam al ruim vijf jaar wordt gesproken en dat deze achterstand er nog steeds is en dat afspraken niet worden nagekomen.”

Wethouder: ’Belangrijke opgave’

Volgens wethouder Laurens Ivens (wonen) is het huisvesten van statushouders een belangrijke opgave. „Zelfs in de volstrekt vastgelopen woningmarkt van Amsterdam zetten wij ons hier vol voor in”, stelt de lokale bestuurder. „Dat juist op dit moment de provincie dan deze stap zet, doet geen recht aan de enorme inspanningen die de Amsterdamse corporaties en de gemeente de afgelopen tijd hebben geleverd.”

"We zetten ons hier vol voor in"

De achterstanden van de gemeente zijn onder meer opgelopen door het schrappen van de extra begeleiding en toezichtlocatie (EBTL), het zogenoemde ’aso-azc’. Hierdoor kwamen 120 plekken voor asociale asielzoekers te vervallen. Het stadsbestuur stopte met deze opvang door de ernstige overlast die de vreemdelingen veroorzaakten. De politie moest bijna dagelijks uitrukken naar het complex.

Wel is de gemeente bereid om honderden plekken aan uitgeprocedeerde asielzoekers te bieden. Op aandringen van het stadsbestuur worden er in totaal vijfhonderd van deze vreemdelingen in de stad gehuisvest, op een aantal centrale locaties in de stad. Voor die groep trekt de gemeente gul de beurs. De plannen kosten de gemeente 11,5 miljoen euro. Vanaf 2020 wordt tussen de 7,1 en 13 miljoen euro uitgetrokken voor de opvang.