Nieuws/Buitenland
1013084
Buitenland

Verzamelen telefoondata NSA aan banden

De Verenigde Staten stoppen met het bespioneren van bevriende buitenlandse leiders. De Amerikaanse president Barack Obama heeft dat vrijdag aangekondigd in zijn toespraak over de hervormingen van de Amerikaanse spionage- en surveillancepraktijken. Het bespioneren van de communicatie van leiders van andere landen gaat door.

Eerder liet een hoge functionaris al weten dat tientallen staatshoofden en regeringsleiders niet meer in de gaten zullen worden gehouden. De naam van de Duitse bondskanselier Angela Merkel is daarbij uitdrukkelijk genoemd. Bevriende buitenlandse leiders zoals Merkel reageerden eerder boos op de Amerikaanse spionage. De Amerikaanse geheime dienst NSA bleek onder meer het mobieltje van de Duitse bondskanselier in de gaten te houden.

Obama beloofde ook dat de Amerikaanse inlichtingendiensten het massaal verzamelen van gegevens alleen zullen gebruiken voor het bestrijden van terrorisme, het beschermen van de eigen troepen en bondgenoten en het bestrijden van criminaliteit. Obama heeft beperkingen opgelegd voor de opslag van metadata, omdat vrijheden van burgers moeten worden gerespecteerd. „Mensen overal ter wereld moeten weten dat de Verenigde Staten geen gewone mensen bespioneren die onze nationale veiligheid niet bedreigen.”

De spionage- en surveillancepraktijken door de VS kwamen de afgelopen maanden aan het licht door de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Volgens Obama heeft de NSA aanslagen in het binnen- en buitenland voorkomen, maar hij erkende dat het risico bestaat dat de opgeslagen telefoongegevens misbruikt worden. Daarom worden die door een derde nog onbekende partij beheerd. De NSA moet in het vervolg toestemming vragen bij een rechter om toegang tot die gegevens te krijgen.

Verder maakte Obama bekend dat hij de NSA-praktijken jaarlijks met deskundigen wil bestuderen om te zien of er aanpassingen nodig zijn. Obama hoopt dat de Amerikaanse bevolking er met deze maatregelen meer op kan vertrouwen dat haar rechten worden gerespecteerd.