Nieuws
1013091
Nieuws

Hier ergeren patiënten zich aan

Lang wachten, geen vertrouwensband, omslachtig contact. Vraag patiënten wat ze ergert aan hun arts en ze gaan los.

Ten eerste kan 85% van de ruim 1100 volwassenen die mee hebben gewerkt aan het Amerikaanse onderzoek überhaupt íets verzinnen wat ze vervelend vinden. Zo ergert bijna de helft van de patiënten zich bijvoorbeeld aan het lange wachten voor een afspraak.

Haast

Elf procent voelt zich opgejaagd tijdens een bezoek aan de dokter en 6% vindt de beperkte openingstijden van de huisartsenpraktijk echt niet kunnen. Vier procent vindt het vervelend dat een arts geen blijk van herkenning vertoont wanneer je opnieuw bij hem op bezoek komt. Hetzelfde percentage vindt het vervelend dat ze vaak de spreekkamer uitlopen zonder een duidelijk vervolgplan, zo meldt de Huffington Post.

Een kleine troost voor de artsen die meelezen; de helft van de patiënten denkt wel dat het mogelijk zou zijn om de relatie met hun arts te verbeteren. Een tip die ze daarbij meegeven aan de arts: haast je niet en neem de tijd voor je patiënt. Nog een gratis advies: maak het mogelijk dat patiënten direct persoonlijk contact met je op kunnen nemen. Dat zou de arts-patiëntrelatie volgens de patiënten erg ten goede komen. Overigens was het laatste huisartsenbezoek voor de meeste patiënten vrij positief. Oudere mensen zijn daar nog iets positiever in dan de jongere patiënten.

En verder..

Andere bevindingen uit het onderzoek:

  • Het enige wat patiënten (82%) graag willen is een beetje empathie. Een goed, lang gesprek met hun arts en vooral begrip.
  • De mate van ergernis wordt voor een groot deel bepaald door de leeftijd van de patiënt. Oudere patiënten hebben beduidend vaker (63%) een goede relatie met hun arts in vergelijking met jongeren (36%).
  • Het merendeel van de patiënten neemt niet zomaar blindelings alles van hun dokter aan. Slechts 36% vertrouwt erop dat alles wat de arts hen vertelt ook daadwerkelijk juist is en volgen zijn of haar raad ook braaf op. Ondertussen stelt 49% van de patiënten hun dokter op de proef door kritische vragen en opmerkingen. Hoogopgeleide mensen doen dit aanzienlijk vaker.
  • Liegen tegen de dokter doen de meesten niet. 86% van de patiënten boven de 65 jaar heeft nog nooit gelogen tegen hun arts, tegenover 73% van de jongeren. Wanneer patiënten wél liegen is dat vooral omdat ze een preek willen voorkomen of bang zijn voor de waarheid.