Nieuws/Binnenland
1013106
Binnenland

Geld voor leefbaarheid en economie

Tot 2018 is er bijna 1,2 miljard euro beschikbaar om gebouwen, huizen en de leefbaarheid in Groningen te verbeteren. Bestuurders uit de gemeenten en de provincie worden via een 'dialoogtafel' nauw betrokken bij de verdere uitwerking van maatregelen. De ombudsman gaszaken, Leendert Klaassen, blijft een jaar langer om de gang van zaken in de gaten te houden. De belangrijkste maatregelen op een rijtje.

- Er komt een fonds met 15 miljoen euro voor speciale situaties. In uitzonderlijke gevallen kan daaruit worden bijgedragen aan kosten van achterstallig onderhoud of het opkopen van huizen.

- De NAM stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor het bouwkundig versterken van nog te realiseren huizen en gebouwen.

- Waar nodig worden de dijken in het door aardbevingen getroffen gebied versterkt.

- Om de leefbaarheid en de economische perspectieven te verbeteren, komt 180 miljoen euro beschikbaar. Het geld kan bijvoorbeeld worden benut voor het herstructureren van de woningvoorraad en de winkelvoorzieningen, maar ook aan het stimuleren van het lokaal opwekken van duurzame energie en het aanleggen van snel internet in landelijk gebied. Ondernemers uit de regio, verenigd in een 'Economic Board' komen met maatregelen om de regionale economie te verbeteren.

- Voor huiseigenaren in het risicogebied is er de komende 5 jaar 125 miljoen euro voor woningisolatie en andere energiebesparende maatregelen die de waarde van het huis kunnen vergroten.

- De NAM werkt de regeling voor schadevergoeding voor huizenverkopers die de waarde van hun woning zien dalen door de aardbevingen verder uit. Onder voorwaarden, komen deze huizenverkopers in aanmerking voor schadevergoeding.