Nieuws/Binnenland
1013177
Binnenland

Recept verpleegkundige even goed als van arts

Of ze nou medicijnen krijgen voorgeschreven door artsen of door verpleegkundigen, patiënten zijn net zo goed af. De uitkomst van hun behandeling is hetzelfde en de kwaliteit van zorg vinden patiënten even goed of zelfs beter. Artsen en verpleegkundigen schrijven vergelijkbare medicijnen voor in vergelijkbare doseringen. Dat blijkt uit een publicatie van onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg Nivel naar aanleiding van internationaal literatuuronderzoek.

In Nederland mogen verpleegkundig specialisten sinds begin 2012 medicijnen voorschrijven. „Dat mogen ze wel alleen doen op het gebied waarin ze gespecialiseerd zijn, bijvoorbeeld chronische ziekten of acute zorg”, legt Nivel-onderzoekster Anneke Francke uit. „Artsen mogen op elk gebied voorschrijven.”

'Minder snel'

Het is aan de zorginstelling zelf om te beslissen of ze verpleegkundig specialisten ook echt laten voorschrijven. Volgens Francke komt het langzaam op gang. „In bepaalde academische ziekenhuizen komt het al vrij vaak voor. In perifere ziekenhuizen gaat het iets minder snel. Daar willen ze eerst goede afspraken en protocollen gemaakt hebben”, weet Francke.

Naast verpleegkundig specialisten, mogen vanaf 1 februari ook diabetes- en longverpleegkundigen voorschrijven. Later dit jaar komen daar ook oncologieverpleegkundigen bij. „Ik kan me voorstellen dat dat in de toekomst nog breder wordt, bijvoorbeeld op het vlak van psychiatrische of reumaverpleging”, aldus Francke.

Volgens Odile Frauenfelder van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), zijn de ervaringen met voorschrijvende verpleegkundig specialisten tot nog toe erg goed. „Een verpleegkundig specialist is wat meer geneigd te kijken naar de mens in zijn geheel en naar afspraken met andere artsen”, stelt ze. „Ze informeren zich beter, kijken naar wat een patiënt nog meer slikt, en zullen eerder overleg plegen met medisch specialisten over verschillende medicijnen en of die wel samen gaan. Ook hebben ze goed oog voor bijwerkingen.”

V&VN overlegt met het ministerie van VWS over welke andere gespecialiseerde verpleegkundigen in de toekomst nog meer recepten mogen voorschrijven, zegt een V&VN-woordvoerster.