Nieuws/Binnenland
1013256
Binnenland

Oudere werknemer mist steun

Werknemers van 45 jaar en ouder hebben behoefte aan ondersteuning om te kunnen blijven werken.

Uit onderzoek dat Wendy Koolhaas (Universitair Medisch Centrum Groningen) deed onder meer dan 3000 medewerkers van 9 organisaties, blijkt dat ongeveer 40% van de werknemers problemen ervaart door het ouder worden. Zij blijken behoefte te hebben aan ondersteuning om het werk te kunnen blijven uitvoeren. 37% van de werknemers geeft aan een chronische aandoening te hebben. Individueel maatwerk draagt voor hen het meeste bij aan het vergroten van de inzetbaarheid.

Interventie

Deze resultaten vormden de basis van de oplossingsgerichte interventie 'Gezond aan het werk (blijven)' die Koolhaas ontwikkelde. De interventie is gericht op het vergroten van het vermogen van werknemer en leidinggevende om problemen op te lossen. Het laat werknemers ervaren welke invloed zij zelf hebben om hun doelstellingen over inzetbaarheid te bereiken en maakt hen bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid.

Koolhaas onderzocht het effect van de interventie na een jaar. Medewerkers blijken zich door de interventie meer bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid om inzetbaar te blijven en van hun eigen kunnen. Ook zijn ze beter in staat om een gesprek over duurzame inzetbaarheid te voeren omdat ze anders tegen hun werk aankijken, meer mogelijkheden zien en hun motivatie toeneemt. Of de interventie op de langere termijn bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid dient nader onderzocht te worden.