Nieuws/Binnenland
1013295
Binnenland

Kassa voor schooldirecties

Het extra geld dat de afgelopen maanden naar het voortgezet onderwijs is gegaan, kan voor een flink deel meteen worden doorgestort op de rekening van de directie. Die krijgt door een eigen cao in één klap 15 procent meer loon. Leraren staan na jaren nullijn nog steeds met lege handen.

Schooldirecteuren die voor een periode van maximaal vijf jaar zijn aangesteld, krijgen niet alleen de loonsverhoging van 15 procent, maar nog eens 5 procent extra vanwege de ’onzekerheid’ die bij hun tijdelijke contract komt kijken. Daarnaast is bij het opstellen van de cao ook nog eens een nieuwe superloonschaal bedacht, speciaal voor leerfabrieken met meer dan twaalfduizend leerlingen. Die loopt op tot meer dan anderhalve ton bruto per jaar.

De beloningsverhogingen staan in schril contrast met de werkvloer, waar jonge leraren steeds vaker worden aangenomen op een jaarcontract, waarin geen enkele compensatie is voor het feit dat ze in de grote vakantie door de werkgever weer op straat kunnen worden gezet.

Vuile handen

Tot overmaat van ramp besluiten directieleden van de in totaal duizend middelbare scholen in overleg met hun toezichthouders regelmatig om locatiedirecteuren en de rector ook extra bezoldiging te geven. Zo willen ze scheve gezichten voorkomen bij de managers die de meeste vuile handen maken. In de top van de polder wordt anoniem gevreesd voor een kostenexplosie in het onderwijs. Die sector krijgt er de komende tijd tegen alle trends in veel meer geld bij.

Verbindend

De nieuwe cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs is vorige zomer door minister Asscher (Sociale Zaken) algemeen verbindend verklaard. Nu het nieuwe jaar is ingegaan, zien raden van toezicht die over de bezoldiging van schooldirecties gaan, ineens een flinke tegenvaller opdoemen.

Het CDA gaat opheldering vragen bij verantwoordelijk staatssecretaris Dekker (Onderwijs). „Terwijl leraren al vijf jaar op de nullijn staan, krijgen sommige directeuren er wel 30.000 euro per jaar bij. Dat kan niet”, zegt Kamerlid Rog. „Het zou directeuren sieren als ze in tijden van de nullijn voor leraren, zelf het goede voorbeeld geven.”