Nieuws/Binnenland
1013312
Binnenland

Mijn vraag: Meer/minder werkuren

Mag de werkgever een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur weigeren?

Alleen als hij daarvoor een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft. De wet maakt ook onderscheid tussen een vermindering en een vermeerdering.

Bij een vermindering van de arbeidsduur is sprake van een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang als de vermindering leidt tot ernstige problemen:bij de herbezetting (er is bijvoorbeeld geen personeel te vinden om de vrijgekomen uren op te vullen); bij de veiligheid (bijvoorbeeld als bij de politie geen eenheden kunnen worden ingezet); van roostertechnische aard (er valt bijvoorbeeld een gat in het volcontinurooster).

Van een zwaarwegend belang is geen sprake als de werkgever algemene bezwaren heeft ten aanzien van kosten, roosterindeling, onvervangbaarheid, organisatie. Ook het argument dat andere werknemers hun arbeidsduur ook zullen willen aangepast, is niet valide. De werkgever zal specifieke bezwaren moeten hebben.

Geen zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn bijvoorbeeld: dat de functie alleen kan worden uitgevoerd in een fulltimedienstverband, de vrees voor overdrachtsproblemen, verlies van specifieke kennis, enorme toename van overleguren, hogere werkdruk, administratieachterstand.

Bij vermeerdering van de arbeidsduur is sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang als ernstige problemen ontstaan:van financiële of organisatorische aard; wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk; omdat de vastgestelde begroting daartoe ontoereikend is.

De werknemer kan alleen vermeerdering vragen voor zijn eigen functie.

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.