Nieuws/Binnenland
1013358
Binnenland

Verpleegkundigen gelijk aan arts

Verpleegkundigen schrijven medicijnen net zo voor als artsen. Vergelijkbare geneesmiddelen, voor vergelijkbare patiënten in vergelijkbare doseringen.

Ook de uitkomsten bij patiënten zijn gelijk, zo blijkt uit een publicatie van het NIVEL in het International Journal of Nursing Studies.

In steeds meer landen hebben verpleegkundigen de bevoegdheid medicijnen voor te schrijven, bijvoorbeeld in Australië, Canada, Finland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Zweden, Nederland, Engeland en de Verenigde Staten. De verwachting is dat dit de effectiviteit en efficiëntie van de zorg verhoogt en de kwaliteit en continuïteit van de zorg verbetert.

Bevoegdheid

De professionele vaardigheden van verpleegkundigen zouden beter worden benut als zij ook mogen voorschrijven. Wel verschilt de voorschrijfbevoegdheid per land. Zo zijn verpleegkundigen in Engeland na een farmaciemodule te hebben afgerond bevoegd om zelfstandig een groot aantal medicijnen voor te schrijven. In veel andere landen is de voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen veel beperkter, zowel wat betreft de zelfstandigheid als het aantal medicijnen dat ze mogen voorschrijven.

NIVEL-programmaleider prof. Anneke Francke: ''Onze internationale literatuurstudie laat zien dat bij voorschrijven door verpleegkundigen de zorg soms efficiënter wordt en de gezondheid van patiënten niet wordt geschaad. De uitkomsten van de studie zijn belangrijk, omdat in Nederland verpleegkundig specialisten sinds januari 2012 bevoegd zijn medicatie voor te schrijven. Per 1 februari 2014 mogen ook diabetes- en longverpleegkundigen voorschrijven en oncologieverpleegkundigen per 1 september 2014.''