Nieuws/Binnenland
1013363
Binnenland

Oosten Randstad heeft sterkere dijken nodig

De oostkant van de Randstad moet beter beschermd worden tegen hogere waterstanden die in de toekomst kunnen voorkomen. Dat is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat de dijken langs de Hollandse IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal twee tot drie meter te laag zijn, aldus hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Waterschappen, gemeenten en provincies in het gebied tussen Amerongen en Schoonhoven onderzoeken nu samen welke dijken het beste verhoogd kunnen worden. Gedacht wordt aan versterking van de dijken langs de Nederrijn en de Lek. Het is namelijk een groot probleem om de waterkering langs de Hollandse IJssel op te hogen, aangezien die dwars door historische plaatsjes als Oudewater en Montfoort loopt.