Nieuws/Binnenland
1013581
Binnenland

'Raadsvergadering voor burger niet te volgen'

Voor de gemiddelde burger zijn vergaderingen van de gemeenteraad niet goed te volgen. Dat blijkt uit een enquête onder raadsgriffiers die is uitgevoerd door het Nederlands Debat Instituut. Van de ondervraagde griffiers zegt 83 procent dat debatten slecht te volgen zijn.

„Waarom de debatten niet goed te volgen zijn, hebben we niet onderzocht. Maar op basis van ervaring kunnen we zeggen dat het taalgebruik vaak een struikelblok is, er wordt veel jargon gebruikt. Ook weten burgers vaak de context niet van de besproken agendapunten. En ten derde is voor hen vaak niet duidelijk wie er spreekt, omdat naambordjes ontbreken”, zegt directeur Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut.

Ruim een kwart van de deelnemende griffiers vindt dat de burgemeester niet de juiste persoon is om de raadsvergaderingen voor te zitten. Wat hen betreft zou dat beter een door de raad gekozen raadslid kunnen zijn. „De burgemeester is niet altijd onafhankelijk, zeker als er een voorstel wordt behandeld van het college van B en W. Daar kan de burgemeester zelf een belang bij hebben”, aldus Van Grieken. Hij trekt een vergelijking naar de Tweede Kamer, waar de vergaderingen ook niet worden voorgezeten door de premier, maar door een door de Kamer gekozen Kamerlid.

Aan het onderzoek deden 112 van de 403 raadsgriffiers mee. Hun mening mag als representatief gelden, zegt Van Grieken, want onder die 112 is een goede spreiding van grotere en kleinere gemeenten.

De griffier heeft een onafhankelijke functie binnen de gemeentelijke organisatie als 'scharnier' tussen het college en de raad. Hij of zij legt verantwoording af aan de gemeenteraad.