Nieuws
1016143
Nieuws

Banengroei zwakste in drie jaar

De werkgelegenheid trekt in de VS maar beperkt aan en groeit in het traagste tempo in bijna drie jaar. Het werkloosheidspercentage nam echter opnieuw verder af.

Dat bleek uit cijfers voor het bedrijfsleven van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De zogeheten participatiegraad is nu de laagste sinds eind jaren '70.

De Amerikaanse Federal Reserve heeft eerder aangegeven dat er naar het werkloosheidspercentage wordt gekeken bij de timing van het verder afbouwen van de steun. Daarbij werd ook een percentage van 6,5% genoemd als een punt om de voet van de rem te halen.

Dat percentage is nu veel eerder in zicht dan de Fed had gedacht. Anderzijds zal de Fed niet afgaan op het cijfer van één maand.

Toename

Daarnaast is het de vraag of het percentage nog heel veel zegt. In december kwamen er 74.000 banen bij, het laagste sinds januari 2011. En bovendien veel lager dan de verwachting van economen, die in doorsnee rekenden op 197.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Maar tegelijkertijd zakte het werkloosheidspercentage wel behoorlijk: van 7% naar 6,7%. De markt had in doorsnee gerekend op nogmaals 7%.

De daling in het werkloosheidspercentage komt voor een groot deel omdat Amerikanen de arbeidsmarkt de rug toe keren. Zij worden dan niet meer meegeteld als werkloos.

Het cijfer over november werd juist flink naar boven bijgesteld: van een eerder gemelde 203.000 naar 241.000. Dat was 38.000 meer dan een maand eerder. Daarmee is er in de decembercijfers sprake van een trendbreuk.

 

 

Vooral de werkgelegenheid in de bouw zakt weer weg, voor het eerst sinds mei. In de retail werden juist 55.000 mensen aangenomen, waarschijnlijk in verband met de verkopen rond de feestdagen.

Het slechte weer zou enige invloed op deze cijfers hebben gehad. Dat heeft te maken met de opzet van de enquêtes die het Amerikaanse ministerie van Arbeid doet.

Volgens het ministerie waren 273.000 werknemers niet op het werk ten tijde van het onderzoek vanwege de ijzige kou. Het ministerie rekent altijd met de 12e van de maand als referentie. Als werknemers die thuiszitten geen compensatie hebben gekregen voor die dag, worden ze niet meegeteld als werkend.