Nieuws/Binnenland
1016213
Binnenland

Ziekenhuis: onder toezicht is steun in de rug

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland vertrouwt erop dat de kliniek nog voor het eind van het jaar aan alle voorwaarden voldoet. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelde het ziekenhuis maandag onder verscherpt toezicht. Die stap is een steuntje in de rug en een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg, laat de Raad van Bestuur dinsdag weten.

De ondertoezichtstelling moet leiden tot meer aandacht voor de veiligheid in het ziekenhuis, en een gegarandeerde patiëntveiligheid. Het ziekenhuis moet voldoen aan de voorwaarden voor patiëntveiligheid zoals voorgeschreven vanuit het Veiligheids Management Systeem (VMS). In het najaar moeten alle ziekenhuizen aan het VMS voldoen. De IGZ denkt dat het Zeeuwse ziekenhuis dat niet lukt en gaat nu onaangekondigde en aangekondigde bezoeken aan het ziekenhuis brengen.

De Raad van Bestuur gaat ervan uit dat het wél lukt. Om het certificaat te halen ligt er al een plan van aanpak, zijn er interne maatregelen genomen en is er een speciale 'taskforce' die een en ander begeleidt.