1018550
Binnenland

Vragen over hogere aanslag huiseigenaar

Het CDA, de SP en de PVV willen opheldering van minister Blok (Wonen) over de ’stiekeme’ verhoging van het huurwaardeforfait. Door de verhoging betalen veel huiseigenaren honderden euro’s extra inkomstenbelasting.

„Lekker begin van 2014”, schampert CDA-Kamerlid Knops. „Als nieuwsjaarscadeau krijgt de burger van dit kabinet weer een forse lastenverzwaring voor de kiezen. En wederom is het de huiseigenaar die wordt gepakt.”

Knops noemt het ’ontzettend raar’ dat minister Blok twee weken geleden op vragen van de Eerste Kamer nog zei van geen verhoging te weten. „’Niks aan de hand’, zei Blok. En nu ligt er opeens een verhoging waarvan de effecten groter zijn dan de aanpassing van de hypotheekrenteaftrek.”

„Buitengewoon geniepig hoe dit is doorgevoerd”, vindt SP-Kamerlid Jansen. „Blok heeft de Kamer hier nooit over geïnformeerd. Dit bevalt mij totaal niet, vooral omdat deze maatregel vooral lagere en middeninkomens treft.” Ook PVV-Kamerlid Van Klaveren is onaangenaam verrast. „Onbegrijpelijk dat Blok vorig jaar nog aangaf dat deze woningbelasting op 0,6 procent zou blijven en dat woningbezitters nu toch opnieuw worden geconfronteerd met een lastenverzwaring.”

De partijen willen zo snel mogelijk een debat over de verhoging van het huurwaardeforfait.

’Niet opgelet’

Volgens VVD-Kamerlid Neppérus schrijft de wet het kabinet nu eenmaal voor dat het huurwaardeforfait omhoog moet als de huren (en de WOZ-waarden) stijgen. „Van de stijging van het forfait word ik niet vrolijk, maar bij debatten in de Kamer heb ik hier niemand over gehoord. We hebben allemaal niet op zitten letten.”

Neppérus vindt dat er nog eens goed gekeken moet worden naar de koppeling van het huurwaardeforfait aan de huren. „De huren gaan de komende jaren immers verder stijgen, dus het forfait waarschijnlijk ook. Dat moeten we niet hebben. Ik zie graag dat het kabinet dit komend jaar gaat regelen.”

Over de manier waarop het huurwaardeforfait, ook wel het eigenwoningforfait, wordt berekend, valt natuurlijk altijd te praten, vindt Knops. „Maar dat laat onverlet dat hier weer een maatregel op tafel ligt waarmee dit kabinet zich wederom laat gelden als kampioen van de lastenverzwaringen.”

Berekeningen

Volgens berekeningen van belastingdeskundigen betekent de stijging van het huurwaardeforfait van 0,6 naar 0,7 procent voor huizen met een WOZ-waarde tussen de 75.000 en 1.040.000 euro tariefsverhoging van liefst 17 procent. Het huurwaardeforfait is een bedrag dat huizenbezitters bij hun inkomen moeten optellen als ze belastingaangifte doen. Hoe hoger het forfait, hoe hoger de inkomstenbelasting. Het tarief van het eigenwoningforfait is gebaseerd op de huren en op de huizenprijzen. De verhoging zou de schatkist zo’n 320 miljoen euro opleveren.