Nieuws/Binnenland
1020695
Binnenland

NZa: Zorginstelling De Hoop fraudeert

De evangelische zorginstelling De Hoop in Dordrecht heeft gefraudeerd met declaraties. De instelling waar mensen met psychiatrische problemen en verslavingsproblemen terecht kunnen, heeft onder meer declaraties ingediend voor niet geleverde zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft De Hoop opgedragen hier direct mee te stoppen. Ook moet De Hoop de administratie op orde brengen, zo heeft de NZa maandag gemeld.

Uit de door de NZa onderzochte administratie bleek dat De Hoop meer en duurdere zorg in rekening heeft gebracht dan is geleverd. Ook heeft de instelling behandelingen gedeclareerd die niet door haar zijn uitgevoerd en waarvan in sommige gevallen zelfs niet duidelijk is óf ze wel zijn uitgevoerd.

De dossiers bleken ook een rommeltje. Het was onduidelijk welke zorg is geleverd en er ontbraken verslagen en agenda's. Bovendien zijn er dossiers aangemaakt door een niet-bevoegde hoofdbehandelaar.

Op de eigen website van De Hoop schrijft bestuursvoorzitter Jaap de Gruijter de onderzoeken van de NZa heel serieus te nemen en de „al ingezette verbetertrajecten verder te versnellen om herhaling in de toekomst te voorkomen”.