Nieuws/Binnenland
1020939
Binnenland

Steeds meer mensen gebruiken daklozenopvang

Steeds meer mensen maken gebruik van daklozenopvang. Dat blijkt uit cijfers van Federatie Opvang, de koepelorganisatie in deze sector. In 2009 waren er 49.910 mensen in de opvang. In 2012 waren dat er 57.763. De grootste toename was in 2010; toen kwamen er in vergelijking met het jaar ervoor 5320 daklozen bij.

Volgens de organisatie, die dit meldt na berichtgeving van EenVandaag, is de grootste groei te zien in de leeftijdscategorie 18-22 jaar en 50-64 jaar. Dat zou kunnen komen door de hoge werkloosheid onder jongeren, de aanscherping van de bijstand (4 weken wachttijd) en doordat onder meer het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg daalt en er dus meer mensen met mogelijk problemen op zichzelf moeten gaan wonen.

In 2015 krijgen gemeenten de zorgtaken vanuit de AWBZ overgeheveld en op de begeleiding en dagbesteding van psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten wordt 25 procent bezuinigd, zo stelt de federatie. „Voor opvanginstellingen betekent dat dat daaraan 25 miljoen euro landelijk minder te besteden is.”