Nieuws
1021246
Nieuws

Hoe gek zijn we eigenlijk?

Het Universitair Medisch Centrum Groningen start een grote studie naar onze psychische gezondheid om in te schatten hoe gek we met z'n allen zijn.

De introductie van de DSM 5, het handboek voor de diagnostisering van psychiatrische stoornissen, leidde het afgelopen jaar tot veel discussie. Veelgehoorde kritiek is dat er te gemakkelijk etiketten worden geplakt op mensen die afwijken van de norm. Daarnaast hebben diagnoses en labels het begrip van psychische klachten nauwelijks vooruit geholpen en zijn er nog veel vragen over het vóórkomen van psychische klachten.

Bouwsteen

In de studie 'Hoe gek is Nederland?' vragen zij de bevolking om zélf aan te geven welke psychische klachten en krachten zij ervaren. Via Hoegekis.nl willen de onderzoekers de Nederlandse bevolking betrekken bij deze vraagstukken. Hierbij gaan de onderzoekers niet uit van bestaande diagnoses of classificaties van psychische gezondheid. Zij vragen mensen om zelf aan te geven wat voor soort psychische klachten zij hebben. Uitgangspunt hierbij is dat klachten zich in uiteenlopende gradaties kunnen voordoen en dat mensen kunnen verschillen in de mate waarin zij klachten ervaren.

Aan de hand van de verzamelde gegevens gaan de onderzoekers op zoek naar patronen die de bouwstenen vormen voor nieuwe vormen van diagnostiek.