Nieuws/Binnenland
1021867
Binnenland

De belangrijkste reacties op het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord dat vijf politieke partijen woensdag sloten, wordt over het algemeen goed ontvangen. Volgens vakbonden, belangenorganisaties en politici is het akkoord minder slecht voor de pensioenopbouw van werknemers dan eerdere voorstellen. Lees hier de belangrijkste reacties op het pensioenakkoord.

FNV en CNV : teleurstellend dat jongeren de grootste rekening betalen

De uitkomst van het pensioenakkoord tussen het kabinet en de oppositiepartijen is teleurstellend, vinden vakbewegingen FNV en CNV. Jongeren betalen helaas de grootste rekening, st stelt FNV-bestuurder Gijs van Dijk. De FNV vindt het positief dat nu sprake is van een hogere bruto-opbouw met lagere uitvoeringskosten, maar had liever een hoger opbouwpercentage van 2 procent gezien.

"Bij een verlaging naar 1,75 procent zouden jongeren maar liefst 16 procentpunt minder opbouwen als ze de komende 40 jaar werken," zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen. 1,87 procent is volgens hem beter dan wat op tafel lag, maar slechter dan hoe het was.

 

ANBO: niet meer 70 procent van gemiddeld loon

Ook ouderenvakbond ANBO vindt dit akkoord minder slecht dan het eerste voorstel van het kabinet, maar denkt wel dat werknemers niet meer aan de 70 procent van het gemiddeld verdiende loon zullen komen. Directeur Liane de Haan zegt dat het banaal is dat het budget om ouderen aan het werk te helpen met 250 miljoen euro verlaagd is. "Onbegrijpelijk als je kijkt naar de beroerde positie van 50-plus op de arbeidsmarkt," zegt ze.

 

VNO-NCW en MKB Nederland: opening voor premieverlaging

Volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland is het pensioenakkoord een opening voor verlaging van de pensioenpremies. Dat is goed voor de koopkracht, stellen ze. In een reactie geven de organisaties aan dat een goede pensioenopbouw voor alle inkomens mogelijk blijft en de afspraken in het eerdere Sociaal Akkoord worden gerespecteerd.

 

Verbond van Verzekeraars: 2015 is te vroeg

Volgens het Verbond van Verzekeraar verzacht het pensioenakkoord de ingrepen in de pensioenopbouw voor burgers. Wel worden mogelijkheden van burgers om een adequaat pensioen op te bouwen nog steeds flink beperkt, aldus het Verbond. De verzekeraars pleiten wel voor extra mogelijkheden voor collectieve pensioenopbouw voor werknemers die meer dan 100.000 euro verdienen. Ook denken ze dat begin 2015 te vroeg komt om wijzigingen door te voeren.

 

Pensioenfederatie: btw-lasten naar deelnemers

De koepelorganisatie voor pensioenfondsen ziet dat de opbouw van pensioen in het nieuwe akkoord minder drastisch versoberd wordt dan bij eerdere plannen. Toch wordt het vooral voor jongeren lastiger om een adequaat pensioen op te bouwen, aldus de Pensioenfederatie. Ze kunnen wel langer doorwerken, maar als ze langere tijd werkloos zijn of in flexibele contracten werken, is het lastig om gaten in de pensioenopbouw te dichten. De btw die pensioenfondsen moeten gaan betalen, zal moeten worden opgebracht door deelnemers en gepensioneerden, stelt de koepelorganisatie. Net als de verzekeraars pleit de Pensioenfederatie voor uitstel van invoering van de maatregelen.

 

Minister Asscher van Sociale Zaken: blij dat het gelukt is

Vicepremier Lodewijk Asscher is „ongelofelijk blij dat het gelukt is” met de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP een pensioenakkoord te sluiten. Het kabinet bespaart hiermee een bedrag van 2,8 miljard. Doordat de pensioenopbouw omlaag gaat, zullen ook de premies dalen. Dat is goed voor de economie, aldus Asscher woensdag na het sluiten van het akkoord.

 

ChristenUnie, D66, SGP, VVD en PvdA

De partijen die dit akkoord hebben gesloten zijn tevreden. Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie en Steven van Weyenberg van D66 wijzen op een betere opbouw voor jonge werknemers dan in de oorspronkelijke plannen en dat er een pensioenfonds komt voor zzp'ers. Zij zullen als ze in de bijstand belanden niet meer hun pensioengeld hoeven 'op te eten'. VVD'er Helma Lodders is tevreden over een vrijwillige pensioenspaarregeling voor de hogere inkomens en geeft ook aan dat ze blij is dat de bezuinigingsdoelstelling uit het regeerakkoord overeind blijft. Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is het akkoord goed voor de economie.omdat werknemers hogere nettolonen krijgen en daarmee meer te besteden hebben.

 

SP: doorschuiven van de rekening

Het pensioenakkoord leidt volgens SP-leider Emile Roemer tot lagere pensioenen voor werknemers en voor lagere inkomsten voor de overheid in de toekomst. Volgens Roemer wordt de rekening doorgeschoven omdat lagere pensioenen op termijn ook voor minder belastinginkomsten zorgen.

 

CDA: marginale verbeterin

Het pensioenakkoord is volgens het CDA slechts een marginale verbetering vergeleken bij het oorspronkelijke kabinetsplan. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft dat gezegd in een reactie. Hij noemt de maatregelen „een greep in de kas van de toekomst”. Omtzigt doelt erop dat de schatkist nu profiteert van de lagere pensioenopbouw, maar dat op termijn de belastinginkomsten lager worden.

„De rekening van dit akkoord komt volledig bij de werkgevers te liggen, die nu bovenop alle eerdere belastingverhogingen opnieuw de rekening gepresenteerd krijgen”, zegt Omtzigt. „Ondernemen moet worden gestimuleerd, maar dit kabinet kiest iedere keer voor het straffen van ondernemers en werkgevers.”

Groen Links: rekening naar werkloze ouderen

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik buigt het kabinet met het pensioenakkoord naar rechts. Volgens Van Ojik wordt de ambitie 'eerlijk delen en meer ambitie op werk' niet bereikt met het akkoord.  "Vijftigplussers zonder werk betalen de rekening. Van de beloofde lastenverlichting voor werkgevers om werk goedkoper te maken blijft weinig over."