Nieuws/Binnenland
1022119
Binnenland

NIEUWS

Bootbezitters muiten massaal

Verbijstering en woede overheersen bij de tientallen jachthavens in Amsterdam over de nieuwe botentol die de gemeente vanaf 1 januari 2014 wil gaan berekenen. Eigenaren van pleziervaarten die alleen maar door de stad willen varen, moeten daar per keer 20 euro voor betalen. Voorheen hoefde voor een doorvaart niet te worden betaald. Booteigenaren, die al in een jachthaven in de stad liggen en daarvoor betalen, moeten nu ook nog eens dit bedrag gaan afrekenen.

„Het is werkelijk verbijsterend wat de gevolgen van deze heffing voor de nautische ondernemer zijn”, zegt planoloog Nick Smit namens watersportbedrijf Kadoelenwerf in Noord. „Wethouder Gehrels en haar ambtenaren zijn niet op de hoogte van de zware economische gevolgen van dit beleid. Ze denken alleen maar aan de schamele 200.000 euro die ze al op de begroting voor 2014 hebben gezet. De economische schade zal op termijn in de vele miljoenen euro’s gaan lopen. Hier is gewoon sprake van onbehoorlijk bestuur.”

De dupe

Volgens Smit zullen tientallen jachthavens en nautische bedrijven in Amsterdam de dupe van deze botentol worden. „Daarnaast is er sprake van oneerlijke concurrentie omdat het IJ, het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal van deze belasting zijn uitgezonderd. Een ander effect zal zijn dat boten weer meer aan de openbare kades in Amsterdam zullen gaan worden afgemeerd in plaats van een jachthaven. Iets wat de gemeente juist wil tegengaan”, aldus de planoloog, die er van overtuigd is dat ook de toeristische sector in en rondom Amsterdam hard zal worden geraakt.

Alternatief

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het niet nieuw is dat mensen die van buiten Amsterdam met de boot komen een doorvaartarief moeten betalen. „Tot 2010 bestond er ook een doorvaartarief maar dat is alleen destijds afgeschaft omdat het innen en handhaven ervan erg lastig was. College en gemeenteraad hebben besloten om mensen die op doorvaart zijn of een dag door de grachten varen ook weer een bijdrage moeten leveren aan de kosten voor het onderhoud. Het alternatief is dat anderen voor deze kosten opdraaien.”