Nieuws/Binnenland
1022244
Binnenland

Senaat stemt in met woonakkoord

De Eerste Kamer heeft met 38 stemmen voor en 37 tegen ingestemd met het woonakkoord over met name een verhuurderheffing. Het kabinet sloot dat akkoord eerder met de oppositie. Met de aanvaarding zijn grote problemen voor het kabinet afgewend. Dat had anders met een gat oplopend tot 1,7 miljard gezeten.

Het leek erop dat het gevaar uit de coalitie kwam. PvdA-senator Adri Duivesteijn had namelijk grote moeite met de heffing, omdat die ten koste zou gaan van investeringen in huizen en wijken. Maar hij liet dinsdagavond na een lang debat weten dat zijn fractie kan leven met de plannen dankzij toezeggingen van minister Stef Blok (Wonen).

Blok bleek bereid de omstreden heffing te verlagen als bij een evaluatie over 2 jaar blijkt dat ze te veel schadelijke effecten heeft voor de woningmarkt. Ook toonde hij zich bereid een investeringsfonds voor de sector op te zetten. Duivesteijn kreeg daarmee niet volledig zijn zin, maar hij ,,telde zijn zegeningen''.

De PvdA'er wilde het liefst dat de heffing maar tijdelijk zou worden ingevoerd, tot eind 2016. Dat ging Blok te ver, maar hij beloofde wel een al toegezegde evaluatie een jaar naar voren halen. Mocht daaruit blijken dat de gevolgen die Duivesteijn vreest inderdaad optreden, dan zal hij de heffing in 2017 verlagen. Hoe het gat in de overheidsbegroting dat dan ontstaat gevuld moet worden, is nog niet duidelijk.

Blok toonde zich ook bereid een investeringsfonds in het leven te roepen voor de woningbouwsector, al heeft hij nauwelijks geld om dat te vullen. Duivesteijn had eerder gevraagd om een flink deel van de opbrengst van de verhuurderheffing in een fonds te stoppen, maar dat weigert Blok.

Na een lange schorsing gingen Duivesteijn en zijn fractiegenoten toch akkoord met de tegemoetkomingen van Blok. Sommige oppositiefracties verweten de PvdA-senator ,,een draai'' te hebben gemaakt.