Nieuws/Binnenland
1022250
Binnenland

Nieuwe spelregel in Groot Dictee

Auteur Kees van Kooten introduceert woensdagavond een nieuwe spelregel in Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. In zijn dicteetekst trekt hij ten strijde tegen verbastering en verhaspeling in het dagelijks taalgebruik.

Een nieuw element in de 24e editie van de jaarlijkse taalstrijd is dat naast spelfouten ook taalfouten meetellen. Tussen de moeilijke woorden heeft Van Kooten verhaspelingen verwerkt die kijkers thuis moeten onderstrepen, niet verbeteren.

Te denken valt aan het onjuist gebruik van woorden en uitdrukkingen, verkeerde verbuigingen van werkwoorden of een foutieve volgorde van woorden. Van Kooten: „Deelnemers dienen de opzettelijke fouten in mijn tekst te onderstrepen. In de zin „Hun zeggen dat” onderstrepen de deelnemers dus het woordje hun, omdat het natuurlijk moet zijn: „Zij zeggen dat”.

Van Kooten vindt dat taalfouten vaker tot misverstanden kunnen leiden dan spelfouten. „Als we de taal niet goed herkennen als zijnde goed of fout, lopen gebruikers risico's”, zegt Van Kooten.

Hij hoopt dat zijn idee wordt omarmd en dat zijn opvolger volgend jaar ook taalfouten in de dicteetekst verwerkt. „Hoe lang had je nou moeten doorgaan met enkel die spelling? Dat loopt vast.”

De NTR zendt het Groot Dictee vanaf 21.30 uur uit op Nederland 1.