Nieuws/Binnenland
1022293
Binnenland

Duivesteijn wil tijdelijke verhuurdersheffing

PvdA-senator Adri Duivesteijn wil dat de verhuurdersheffing een tijdelijk karakter krijgt. Ze zou niet langer moeten gelden dan tot 31 december 2016. Daarna moet er een evaluatie komen.

Duivesteijn zei dat dinsdag in de Senaat in het debat over het woonakkoord. Hij kondigde een motie aan. Ook pleitte hij ervoor een deel van de opbrengst van de verhuurdersheffing in een investeringsfonds te stoppen. Zijn grote vrees voor de verhuurdersheffing zoals die nu voorligt, is dat corporaties geen geld overhouden om te investeren in huizen en wijken.

Ook pleitte de PvdA voor een nationaal woonakkoord. Het kabinet van VVD en PvdA sloot met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP dit voorjaar een woonakkoord met daarin de verhuurdersheffing. Maar dat was op het Binnenhof, aldus Duivesteijn, maar het is volgens hem niet verankerd in de samenleving.

De senator wil ook nog dat er een soort tussenvorm tussen huur en koop komt.