Nieuws
1022556
Nieuws

Kredietrisico Nederlandse banken valt mee

De kredietrisico's van de Nederlandse banken zijn gering. Dat blijkt uit gegevens die de Europese Bankautoriteit (EBA) maandag publiceerde. De EBA nam in de beoordeling van de bankbalansen geen elementen mee van de stresstest die volgend jaar zal worden uitgevoerd voordat de Europese Centrale Bank het toezicht op de Europese banken op zich neemt.

ING, Rabobank, ABN Amro en SNS Reaal kampen allen met een bescheiden totaalbedrag aan betalingsachterstanden op uitstaande hypotheken. Ook is de blootstelling van de instellingen aan zwakke (euro)landen verwaarloosbaar tot nihil. EBA eist van de banken een kapitaalratio van 9 procent. Daaraan voldeden de banken ruimschoots. ING had een ratio van 11,8, Rabobank zat op 12,9 procent, ABN Amro kwam tot 13,3 procent en SNS Reaal tot 12,2 procent.

EBA keek naar de balansen van 64 banken in 21 landen in de Europese Economische Ruimte. De gemiddelde kapitaalratio verbeterde bij deze instituten tussen december 2011 en juni van dit jaar van 10 procent tot 11,7 procent.