Nieuws/Binnenland
1022641
Binnenland

Agressie jegens publieke sector 36 procent

Het percentage werknemers met een publieke taak dat met geweld en agressie te maken krijgt, lag in 2012 op 36 procent. Dat is ongeveer even hoog als in 2011.

Dat valt op te maken uit een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over de Metamonitor Veilige Publieke Taak (VPT).

Die 36 procent is maar een gemiddelde. In de veiligheidssector is het percentage slachtoffers aan het stijgen: bij de politie ging het zelfs met 10 procent omhoog naar 61. In het stads- en streekvervoer ging het iets omlaag. In de zorg en het onderwijs zijn er niet zoveel verschillen met 2011. Maar ook hier zijn weer onderlinge verschillen: in de jeugdzorg ging het percentage slachtoffers met 10 procent omlaag.

Ook in het openbaar bestuur zijn de cijfers over het totaal genomen stabiel, maar burgemeesters en wethouders krijgen vaker agressie en geweld te verstouwen.