Nieuws/Binnenland
1022673
Binnenland

Mijn Vraag: flexwerkers

Wat houden de plannen om de positie van flexwerkers te verbeteren precies in?

Als onderdeel van het sociaal akkoord heeft minister Asscher in het voorjaar 2013 voorstellen gedaan om de positie van de flexwerker te versterken. Deze plannen zijn neergelegd in het wetsontwerp 'Werk en zekerheid'   (dat ook plannen bevat voor aanpassing van het ontslagrecht en de Werkeloosheidswet).

De wijzigingen, die per 1 juli 2014 moeten ingaan, houden in het kort het volgende in:

 Per 1 juli 2014 wordt de zogenoemde 'ketenregeling' aangepast: werkgevers mogen maximaal 3 contracten in 2 jaar afsluiten. De tussenpose (waarna de keten opnieuw begint te lopen) wordt verlengd naar 6 maanden. Bij cao kan niet worden afgeweken van de tussenpose van 6 maanden, wel van het aantal contracten en van de totale duur tot maximaal 6 contracten in 4 jaar (mits dit wegens de aard van het werk noodzakelijk is). Daarnaast mag er geen proeftijd meer worden afgesproken in tijdelijke contracten van 6 maanden of minder en mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.

 Voorts kan het uitzendbeding bij cao tot maximaal 78 weken worden verlengd (is nu onbeperkt). Het afwijken van de loondoorbetalingsverplichting bij cao wordt beperkt. En de bijzondere ontslagregels bij payrolling worden geschrapt. In de zorg mogen geen nulurencontracten meer worden gebruikt. Voor werknemers tot 18 jaar met een klein dienstverband (12 uur of minder) zijn de ketenregeling en transitievergoeding niet van toepassing. Deze dienstverbanden tellen ook niet mee bij de toepassing van de ketenregeling of bij de berekening van de transitievergoeding na 18 jaar.

 Ten slotte worden eventueel de regels inzake overgang van onderneming aangepast in verband met aanbestedingen. De arbeidsverledeneis die per 2014 zou worden ingevoerd in de Ziektewet wordt afgeschaft.

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.